194ЗаяваЗлочини

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
1. Головне управління Національної поліції у Вінницькій області (ГУНПВО)
м. Вінниця, вул. Театральна, 10, тел.+380 (432) 59-33-22, Факс +380 (432) 59-33-23, [email address]

2. Вінницьке районне управління поліції (ВРУП)
м. Вінниця, вул. Пирогова, 4, +380432594 900, 0957822623 [email address],

Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ВХК 454298, видане 19.08.22 ТСЦ 546
21005, м. Вінниця, житло (квартира) з присвоєною адресою
194ЗаяваЗлочини
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці з присвоєною адресою, яка є моєю конфіденційною інформацією.
Цей лист містить звернення з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить заяви на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
08.08.23 за телефоном 102 я як потерпіла подала усну заяву про злочини та просила направити слідчо-оперативну групу на місце злочинів, припинити їх вчинення та зафіксувати обставини та докази вчинених злочинів. Реєстраційний номер моєї усної заяви про злочини мені відмовились назвати.
Слідчо-оперативна група, в якій слідчого не було, прибула на місце, відібрала від мене ще й письмову заяву про злочини, примусила надати письмові пояснення, але копії складених документів відмовилась мені надати.
Дізнавач СОГ озвучив мені наявний у нього наказ голови ВОВА С. Борзова №721.
СОГ відмовилась припиняти вчинюваний злочин, і він продовжує вчинятися дотепер.
З моменту прибуття і до відбуття СОГ здійснювала моє відеофіксування.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації та захисту моїх прав людини, мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Звукозаписи двох моїх телефонних дзвінків на телефон 102 08.08.23.
2. Реєстраційний номер моєї усної телефонної заяви про злочини на телефон 102 08.08.23.
3. Мою задокументовану усну телефонну заяву про злочини на телефон 102 08.08.23.
4. Відеозапис мене, здійснений СОГ 08.08.23.
5. Належно засвідчену факсимільну копію озвученого дізнавачем наказу №721.
6. Належно засвідчені факсимільні копії складених СОГ 08.08.23 протоколу про подання мною заяви про злочини та мого пояснення.
7. Витяг з ЄРДР про внесення до нього моєї заяви від 08.08.23 про злочини.
8. Пам'ятку потерпілої.
9. Назви посад, прізвища, імена та по-батькові членів СОГ, яка працювала зі мною 08.08.23.
10. Номери статей ККУ та їх точне формулювання, які передбачають кримінальну відповідальність а) за порушення правил обробки персональних даних, б) за вимагання оплати послуг, які надаються безоплатно, в) за дискримінацію за ознакою інвалідності.
11. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
12. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа, з реквізитами його вхідної реєстрації, в пдф-форматі.
13. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу надавати відповіді та запитану інформацію ОКРЕМО на кожний один запит (заяву) цього листа та вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається КОЖНА ОКРЕМА відповідь та інформація.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Порядок засвідчення копій документів визначений Національним стандартом України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2020).
Відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів:
- слів «Згідно з оригіналом» (без лапок),
- найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища,
- дати засвідчення копії.
У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) юридичної особи або печатки «Для копій».
Приклад:
Згідно з оригіналом
Менеджер із персоналу Особистий підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
Дата Відбиток печатки
Відмітку про засвідчення копії документа проставляють нижче реквізиту «Підпис» на лицьовому боці останнього аркуша копії документа.
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Різні документи, які не складають єдиного цілісного документу, між собою не зшиваються.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) та фізичних ( а) текстових – паперових, б) звукозаписів – на магнітних носіях) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) – сканованих копіях документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (текстові - мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів, звукові – в поширеному форматі та в якісному записі), належно засвідчених відповідно до приписів пункту 5.26 ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, прошу надати мені на домашню адресу, надану 08. 08.23, та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. З електронних документів прошу видалити мою домашню адресу та паспортні дані як конфіденційну інформацію про мене. Всю наявну інформацію прошу надати мені невідкладно, тобто, в день отримання цього листа. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних та способів і засобів комунікації для мети спілкування за цим листом.
08.08.23
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна