Громадянство України

Доброго дня!

Отримавши відповідь від ДМС на мій запит стосовно громадянства України я був введен в оману тому, що у відповіді було зазначене наступне:

Відповідно до частини першої статті 3 Закону "Про громадянство України" громадянами України є усі громадяни СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України. Зазначеної категорії осіб закнонодавством України з питань громадянтсва не передбачено подання заяв про прийняття до громадянства України. З цих стверждень виникають наступні питання, потребуючи роз'яснення:

1. Як громадяни СРСР могли проживати на території України до 24 серпня 1991 року, якщо до того часу не існувало України, але була Українська Радянська Соціалістична Республіка?
2. Згідно якого міжнародного правового акту чи закону СРСР громадян СРСР позбавденно громадянства СРСР та автоматично надано громадянство України, у той час коли в законі "Про громадянство СРСР" від 23 травня 1990 року у першому абзаці статті 21 вказано, що вихід із громадянства СРСР дозволяється за клопотанням особи у порядку, встановленому цим Законом. Разом з тим у статті 22 закону "Про громадянство СРСР" вказані підстави для втрачання громадянства СРСР:
1) внаслідок надходження особи на військову службу, службу безпеки, до поліції, органів юстиції чи інших органів державної влади та управління в іноземній державі;
2) якщо особа, яка постійно проживає за кордоном, не стала на консульський облік без поважних причин упродовж п'яти років;
3) якщо громадянство СРСР набуто в результаті подання свідомо неправдивих відомостей чи фальшивих документів.
Втрата громадянства СРСР настає з часу реєстрації
цього факту повноважними державними органами, зазначеними у
статтях 35 та 36 цього Закону.

Також у відповіді зазначено, що згідно статті 5 закону "Про громадянство України" визначено перелік документів, що підтверджують громадянство України, одним з яких є паспорт громадянина України. Але цей так званий паспорт не відповідає зокрема другому абзацу пункту 5 та першому й другому абзацам пункту 6 Постанови Верховної Ради України «Про затвердженняположень про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 40, ст.385 )( Щодо змін див. Постанову ВРN 283/94-ВР від 09.12.94, ВВР, 1994, N 51, ст.450 ).

Стаття 40 Конституції України встановила: «Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк».
Згідно п.3), п.4) ч.4 ст.21 ЗУ «Про інформацію»: «4. До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі відомості: …
4) про факти порушення прав і свобод людини…
5) про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб».
Надання відповіді на таке звернення встановлено у строк не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту згідно ст.20 цього закону

З повагою,

Станіслав

ВзПДГРтаОЗГІЗ, Державна міграційна служба України

Доброго Дня! Ви маєте написати/роздрукувати звернення, підписати, сфотографувати/відсканувати та надіслати до Державної міграційної служби України. У разі наявності ел. підпису підписати ел. звернення ел. підписом.
У зверненні має бути викладено суть питання, зазначено ваше П.І.Б , адресу проживання та підпис. Інакше, згідно Закону України "Про звернення громадян" не підписане звернення, без зазначання адреси проживання, повертається заявнику без розгляду.
https://dmsu.gov.ua/services/hotline.html
https://dmsu.gov.ua/diyalnist/zvernennya...
Електронна адреса [Державна міграційна служба України request email], відповідно до Закону України «Про звернення громадян», призначена для надсилання звернень громадян та запитів на публічну інформацію.

показати цитоване