Громадська антикорупційна експертиза рішення Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі».

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
за результатами громадської антикорупційної експертизи рішення Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі».

В межах проекту «Запровадження громадської антикорупційної експертизи як інструменту підвищення прозорості та доброчесності публічної влади України» підтриманого Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні в контексті проекту «Зміцнення потенціалу державних і недержавних діячів для підвищення прозорості та добропорядності в Україні»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова правління ГО «Корупція-Стоп» І.В. Француз
«30" жовтня 2018 року

м. Одеса
2018 рік

З М І С Т
№з/п Назва розділу Стор.
1. Вердикт висновку експертизи рішення Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі» 3
2. Відомості про експертну організацію 5
3. Об’єкт експертного дослідження 5
4. Нормативно-правова база експертизи 6
5. Предмет, методи експертного дослідження і мета експертизи. 7
6. 3авдання експертизи 8
7. Етапи проведення експертизи 8
8. Експертні дії і встановлені факти 9
9. Експертні висновки 21
10. Експертні рекомендації 23
11. Необхідність прийняття запропонованих рекомендацій 24
12. Відомості про експертів 26

ВЕРДИКТ

експертного висновку по рішенню Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі»

№з/п Аналіз НПА за формальними ознаками
1. Назва акту «Про затвердження положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі»
2. Дата прийняття,
номер акту 20 вересня 2011 року
№ 1251-VI
3. Орган, яким прийнятий акт Одеська міська рада
4. Веб-адреса тексту акту http://omr.gov.ua/ru/acts/council/37098/

5.

Висновки та рекомендації Рішення Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі» містить суттєві корупційні ризики.
Усунути корупціогенні фактори щодо організації та порядку паркування транспортних засобів на території міста Одеса та в сфері відносин надання/споживання послуг з паркування на майданчиках для паркування та зберігання транспортних засобів на цілодобових автостоянках міста Одеса можливо лише шляхом внесення комплексних змін до чинних рішень Одеської міської ради, пов’язаних з організацією паркування та зберігання транспортних засобів на території міста. Тому пропонуємо наступні рекомендації:
1. Скасувати рішення Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року як таке, що не відповідає нормам чинного законодавства;
2. Переглянути рішення Одеської міської ради №5286-УІ від 27.08.2014 року «Про затвердження переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території міста Одеси» та внести до нього зміни в частині забезпечення відповідності рішення Земельному кодексу України у зв’язку з тим, що реалізація даного рішення напряму пов’язана з об’єктом антикорупційного дослідження.
3. Внести зміни та доповнення до рішення Одеської міської ради № 281-VI від 31.01.2011 року «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів» (зі змінами) в частині забезпечення відповідності рішення вимогам Податкового кодексу України у зв’язку з тим, що реалізація даного рішення напряму пов’язана з об’єктом антикорупційного дослідження.

З метою усунення зазначених у розділі 8 корупціогенних факторів та з урахуванням рекомендацій, зазначених у п.9.1, розробити та прийняти нове рішення Одеської міської ради про визначення Правил організації та експлуатації місць паркування та зберігання транспортних засобів на території міста Одеса, привести у відповідність до вимог чинного законодавства України рішення Одеської міської ради №5286-УІ від 27.08.2014 року «Про затвердження переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території міста Одеси» та рішення Одеської міської ради № 281-VI від 31.01.2011 року «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів»

«Затверджено»
Експертною радою
ГО «Корупція-Стоп»
Експертний висновок № 2
«30» жовтня 2018 рік.

Голова правління
ГО «Корупція-Стоп» І.В. Француз

II. Відомості про експертну організацію.

Громадська організація «Корупція-Стоп» (надалі за текстом Організація або ГО «Корупція-Стоп»), ідентифікаційний код 23211432, 04.04.2007 року зареєстрована в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запис №1 556 120 0000 027159.

Юридична адреса: Україна, м. Одеса, вул. Середня ріг вул.Балківська (вул.Середня 62).

Адреса місцезнаходження: Україна, м. Одеса, вул. Новікова 2а, буд. 42а

Електронна адреса: [email address],

Телефон:048-795-44-02

2.2. Мета діяльності
Основною метою діяльності Організації є: сприяння в установленому порядку боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю, громадський контроль за дотриманням Конституції та законів України посадовими особами державних органів влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, прокуратурою, судами та захист прав і законних інтересів членів Організації.

Основними напрямками діяльності Організації є:
- сприяння розвитку і зміцненню демократичної, соціальної і правової держави, верховенства права та законів;
- участь у заходах запобігання та протидії корупції та боротьбі з незаконною діяльністю (крім випадків, коли це віднесено законом до компетенції уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції та боротьби з незаконною діяльністю);
- громадський контроль за діяльністю державних органів влади та їх посадових осіб, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, за забезпеченням норм службової етики державними службовцями та осіб прирівняних до них;
- проведення, замовлення проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, подання за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування.

III. Об’єкт експертного дослідження:

Рішення Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі».

IV. Нормативно-правова база експертизи

4.1. Закони України:
- Конституція України;
- Європейська Хартія місцевого самоврядування, ратифікована Законом України від 15.07.1997№452/97-ВР;
- Конвенція ООН проти корупції, ратифікована Законом України від 18.10.2006 року № 251-VI;
- Земельний Кодекс України від 25 грудня 2001 року № 2768-IІІ;
- Податковий Кодекс України від 02.12.2010 року № 2755-VI;
- Господарський кодекс України від 16.01.2001 року № 436-IV;
- Закон України від 22.03.2012 року №4572-VI «Про громадські об’єднання»;
- Закон України від 14.10.2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції»;
- Закон України від 06.09.2005року № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів»;
- Закон України від 11.09.2003 року № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».
4.2. Підзаконні нормативно-правові акти:
- Постанова Кабінету міністрів «Про затвердження Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках» від 22.01.1996 року № 115.
- Постанова Кабінету міністрів «Про затвердження правил паркування транспортних засобів» від 3 грудня 2009 року № 1342.

4.3. Підстави для проведення експертизи
- численні звернення користувачів автостоянок на території міста Одеса;
- звернення, скарги операторів автостоянок міста Одеса;
- численні звернення громадян міста Одеса, що користуються автомобільним транспортом;
- відсутність розвитку мережі муніципальних автостоянок та майданчиків для платного паркування на території міста Одеса;
- низька якість послуг на майданчиках для платного паркування ;
- випадки рейдерського захоплення автостоянок в місті Одеса, про які розміщено інформацію в таких джерелах мережі інтернет:
https://www.segodnya.ua/regions/odessa/v...,
https://www.048.ua/news/838168/v-odesse-... ,
https://1535.odessa.ua/petition/i-MTIyNz...

4.4.Перелік корупціогенних чинників нормативно-правового акту, стосовно
якого проводилось дослідження
№З/П Корупціогенні чинники
1. Надання комунальному підприємству «Одестранспарксервіс» (надалі – КП «Одестранспарксервіс») повноважень щодо укладання договорів балансоутримання місць для паркування транспортних засобів на земельних ділянках комунальної власності, які фактично не передано на баланс підприємства (фактично - Захоплення КП «Одестранспарксервіс» земельних ділянок).
2. Визначення можливості отримати земельні ділянки комунальної власності під організацію майданчика для паркування та автостоянки поза процедурою встановленою у Земельному кодексі України: відсутність вимог по формуванню земельних ділянок, присвоєнню їм кадастрових номерів, не визначення меж земельної ділянки на місцевості, відсутність присвоєних адрес згідно чинного законодавства.
3. Ототожнення майданчиків для паркування та автостоянок, а також порядку їх обладнання, експлуатації та використання.
4. Порушення вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» під час прийняття рішення: не опублікування в засобах масової інформації проекту рішення, проектів доповнень до рішення та аналізу його регуляторного впливу, не проведення заходів з відстеження результативності рішення.
5. Поєднання питань оподаткування збором за місця для паркування транспортних засобів та організації місць паркування та зберігання транспортних засобів. Діяльність місць паркування та зберігання транспорту, які не оподатковуються збором, не регулюється зазначеним рішенням.
7. Наділення КП «Одестранспарксервіс» повноваженнями щодо заміни операторів автостоянок міста Одеса поза конкурсною та тендерною процедурою, та захоплення майна громадян міста, через договори балансоутримування.

V. Предмет, методи експертного дослідження і мета експертизи.

5.1. Предмет експертного дослідження:
Визначення наявності корупціогенних факторів в рішенні Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі»

5.2. Методи експертного дослідження:
а) аналіз правових норм досліджуваного нормативного акту, визначення їх реального змісту;
б) перевірка правових норм досліджуваного нормативного акту на відповідність вимогам чинного законодавства; порівняння правових норм досліджуваного нормативного акту між собою та вимогами інших нормативно-правових актів, особливо, тих, що мають вищу юридичну силу;
в) направлення запитів до Одеської міської ради та її виконавчих органів з питань, пов’язаних з реалізацією положень рішення Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі», аналіз інформації з питань використання рішення .

5.3. Мета експертизи:
а) визначення наявності корупціогенних факторів в зазначеному нормативному акті;
б) надання необхідних рекомендацій щодо усунення виявлених корупціогенних факторів.

VI. Завдання експертизи.

6.1. Проаналізувати і встановити наявність або відсутність корупціогенних факторів у рішенні Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі».
6.2. Проаналізувати їх вплив (можливий вплив) на територіальну громаду міста Одеса.
6.3. Надати рекомендації щодо усунення виявлених корупціогенних факторів.

VII. Етапи проведення експертизи.

7.1. Аналіз рішення Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі», який є об’єктом цієї громадської антикорупційної експертизи, а також рішень Одеської міської ради, які пов’язані з об’єктом дослідження.
7.2. Підготовка та направлення запитів та звернень до Одеської міської ради та її виконавчих органів з питань, пов’язаних з реалізацією рішення Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі». Аналіз інформації, отриманої від посадових осіб Одеської міської ради, її виконавчих органів з поставлених питань.
7.3. Порівняльний аналіз відповідності нормативно-правового акту, що став об’єктом цієї експертизи, вимогам інших нормативно-правових актів, особливо тих, що мають вищу юридичну силу.
7.4. Визначення індикаторів корупціогенності.
7.5. Визначення корупціогенних факторів.
7.6. Опис індикаторів корупціогенності та корупціогенних факторів. Складання експертних висновків.
7.7. Розробка та складання рекомендацій щодо усунення виявлених корупціогенних факторів.
7.8. Реалізація експертного висновку.

VIII. Експертні дії і встановлені факти.

8.1. Загальні відомості про нормативно-правовий акт, який став об’єктом цієї громадської експертизи
Назва акту «Про затвердження положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі»
Дата прийняття та
номер акта 20 вересня 2011 року № 1251-VI
Орган, яким
прийнятий акт Одеська міська рада
Веб-адреса тексту
акта http://omr.gov.ua/ru/acts/council/37098/
Нормативний акт
Підстави прийняття (згідно з преамбулою Рішення)
Мета прийняття

Рішення Одеської міської ради від 20 вересня 2011 року № 1251-VI «Про затвердження положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі» Відповідно до ст.ст. 8, 10, 12, 266 Податкового кодексу України, пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів»*

*Примітка: Статті 8, 10, 12, 266 Податкового кодексу України регулюють питання оподаткування збором за місця для паркування транспортних засобів, не визначають порядок організації та експлуатації майданчиків для платного паркування та автостоянок.

Пункт 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні передбачає виключну компетенцію міської ради щодо встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України, та не передбачає реалізацію повноважень міської ради в частині організації та експлуатації майданчиків для платного паркування та автостоянок.
Постанова Кабінету міністрів України 03.12.2009 р. № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів» затвердила правила паркування транспортних засобів на майданчиках для паркування та відповідно до пункту 3 не регулює питання зберігання транспортних засобів.
Зазначимо, що змінено на цей час - Стаття 266. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Стаття 268-1. Збір за місця для паркування транспортних засобів
Податковий кодекс України
З метою формування єдиної загальноміської політики щодо організації та порядку паркування транспортних засобів на території міста Одеса, створення умов для забезпечення якісних послуг з паркування, збільшення надходжень до міського бюджету

8.2. Дослідження

Довідково: Рішенням Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі» (надалі – рішення № 1251-VI) затверджено у Додатку № 1 Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі (надалі – Положення) та у Додатку № 2 Типовий договір балансоутримання місць для паркування (надалі – Типовий договір).

Порівняльний аналіз відповідності рішення № 1251-VI вимогам чинного законодавства, визначеним в пункту 4 експертного дослідження.

1. Відповідаючи на питання про наявність корупціогенних факторів в рішенні № 1251-VI в першу чергу необхідно звернути увагу на п. 4 рішення, яким визначено комунальне підприємство «Одестранспарксервіс» уповноваженим органом для здійснення організації та експлуатації майданчиків для платного паркування транспортних засобів та укладання договорів балансоутримання місць для паркування на території м. Одеса (в редакції рішення №6506-VI від 16.04.2015р.).
Відповідно до пункту 1.1 Типового договору уповноважений орган, КП «Одестранспарксервіс», надає право Оператору організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на місцях для паркування (майданчик для паркування, спеціально відведена автостоянка), встановленої площі, за вказаною адресою.
Законом України «Про благоустрій населених пунктів» у ч. 1 ст. 15 передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності.
Відповідно до правил ведення бухгалтерської, статистичної та іншої передбаченої законодавством звітності балансоутримання передбачає утримання на балансі відповідного майна.
Згідно з положеннями Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" "баланс" є елементом фінансової звітності підприємства.
Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, згідно до ст. 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.
Відповідно до ч. 3 ст. 78 Господарського кодексу України майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

З наведеного вбачається, що для укладення договорів балансоутримання місць для паркування транспортних засобів, відповідне майно та земельні ділянки повинні бути закріплені за комунальним підприємством у порядку, визначеному ст. 78 Господарського кодексу України – на праві господарського відання.

Відповідно до п. 5.3 Статуту КП «Одестранспарксервіс», затвердженого рішенням Одеської міської ради № 1534-VI від 22.11.2011 р., майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеса і закріплюється за ним на праві господарського відання.
Типовий договір не дає можливості встановити правовий статус земельної ділянки та основних засобів на автостоянці, право експлуатації яких надає КП «Одестранспарксервіс», та облік їх на балансі підприємства.
Відповідно до листів заступника Одеського міського голови, директора Департаменту фінансів Одеської міської ради, Бедреги С. М., листів директора КП «Одестранспарксервіс», Томкевича В.Ю., підприємству не передано на баланс майно у вигляді земельних ділянок під автостоянками та майданчиками для платного паркування.

Таким чином комунальне підприємство «Одестранспарксервіс» не володіє комунальним майном, у вигляді земельних ділянок або основних засобів на автостоянках міста Одеса, а відтак не може розпоряджатися правом експлуатації зазначеного майна та укладати будь-які договори щодо передачі земельних ділянок або іншого комунального майна, зокрема під організацію спеціально відведених автостоянок, а також вимагати з обслуговуючої організації будь якої плати, в тому числі – паркувального збору.
Із викладеного аналізу можливо дійти висновку, що пункт 4 рішення № 1251-VI є незаконним, містить корупціогенні ознаки та закріплює за КП «Одестранспарксервіс» права на майно, яке не передано Одеською міською радою та яким фактично підприємство не володіє та не має права розпоряджатись.

2. Іншим корупціогенним фактором рішення № 1251-VI є встановлення у Положенні порядку отримання земельної ділянки комунальної власності під організацію майданчика для паркування або автостоянки поза процедурою, визначеною у Земельному кодексі України.
Відповідно до пункту 2.1 Положення організація та розміщення майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок здійснюється на підставі Переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Одеса (надалі-Перелік), затвердженого рішенням Одеської міської ради від 08.04.2011р. №520-VI, і схеми розміщення майданчиків для платного паркування транспортних засобів та спеціально відведених автостоянок (далі - Схема), узгодженої та затвердженої в установленому порядку.
Рішення Одеської міської ради від 08.04.2011р. №520-VI було скасовано, а Перелік затверджено в новій редакції рішенням Одеської міської ради від 27.08.2014 р. № 5286-VI «Про затвердження Переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Одеси в новій редакції».
З наведеного вбачається, що для організації та розміщення спеціально відведеної автостоянки на комунальній земельній ділянці достатньо лише двох умов: включення земельної ділянки до переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Одеса та наявність узгодженої схеми розміщення місць паркування.
Посадові особи виконавчих органів Одеської міської ради та КП «Одестранспарксервіс» підтвердили наведене – для отримання стоянки або паркувального майданчика, які розташовані на земельній ділянці, достатньо лише положень пункту 2.1 Положення.
Проте зазначене не відповідає вимогам законодавства України: автостоянка або паркувальний майданчик розміщуються на земельній ділянці та обладнуються у встановленому порядку, в зв’язку з чим для організації автостоянки або паркувального майданчика в першу чергу необхідно сформувати земельну ділянку, на якій вони знаходяться, відповідно до вимог Земельного кодексу України, а потім у встановленому порядку надавати у користування.
Відповідно до ст. 268-1.1.1. Податкового кодексу України перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про встановлення збору. Такий перелік в контексті положень ст. 268-1 Податкового кодексу України затверджується виключно для справляння збору за місця для паркування транспортних засобів, та не може бути підставою для визначення землекористування або інших речових прав на майно, що перебуває на автостоянці та паркувальному майданчику.
Перелік, затверджений рішенням Одеської міської ради від 27.08.2014 р. № 5286-VI, не містить інформації про обслуговуючи організації, кадастрові номери земельних ділянок, не дає можливості встановити фактичне місцезнаходження земельної ділянки на місцевості та містить загальні адреси, які не дають можливості відокремити одні земельні ділянки від інших. Наприклад, п.111 Київського району Додаток № 1 – вул. Карла Лібнехта (меморіал 411-ої батареї), п. 116 Київського району Додаток № 1 - Фонтанська дорога ріг вул. Гаршина є загальними назвами вулиць без визначення фактичного місцезнаходження земельної ділянки, що унеможливлює їх встановлення на місцевості, і таких прикладів у рішенні чимало.
Зразок Схеми, її реквізити, обов’язкові вимоги до її оформлення, окрім порядку узгодження у рішеннях Одеською міською радою не визначено.
Чинне законодавство не містить визначення «Схеми розміщення спеціально відведеної автостоянки або майданчика для паркування» Відповідно до п. 5 Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 115 від 22 січня 1996 р.при в'їзді на автостоянку встановлюється щит із схемою руху транспортних засобів, нумерацією місць, планом термінової евакуації транспортних засобівта інформацією про розпорядок роботи автостоянки і тарифи за надання послуг. У службовому приміщенні, де розміщується черговий приймальник автостоянки, повинна бути план-схема автостоянки із зазначенням напрямку руху транспорту і номерів місць зберігання.
З наведеного вбачається, що схема є документом, який визначає лише порядок постановки транспортних засобів, нумерацію місць та порядок евакуації транспортних засобів, та не може бути документом, що надає оператору право організовувати та розміщувати автостоянку або парковку на комунальній земельній ділянці.
Відповідно до ст. 79 Земельного кодексу України, земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
Статтею 79-1 Земельного кодексу України визначено, що формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об'єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру.
Формування земельних ділянок здійснюється в порядку відведення земельних ділянок із земель державної і комунальної власності, шляхом поділу або об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, шляхом визначення меж земельних ділянок державної або комунальної власності за проектами землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, проектами землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.
Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера. Земельна ділянка може бути об'єктом цивільних прав виключно з моменту її формування (крім випадків суборенди, сервітуту щодо частин земельних ділянок) та державної реєстрації права власності на неї.
Таким чином, для організації та розміщення автостоянки або паркувального майданчика на комунальній землі Одеська міська рада повинна сформувати таку земельну ділянку як об’єкт цивільних прав, присвоїти їй кадастровий номер, визначити межі земельної ділянки та ін.
Ані схема, ані Перелік не є в контексті положень Земельного кодексу України достатніми документами для виникнення речових прав (право користування) на земельну ділянку під автостоянкою або паркувального майданчику.
Затверджений п. 2.1 Положення порядок не містить вимог щодо формування земельних ділянок Одеською міською радою або уповноваженим органом та, зважаючи, на відсутність автостоянок, які побудовані за рахунок Одеської міської ради, порушує вимоги земельного законодавства та права осіб, за рахунок яких обладнано автостоянки міста.
Крім того, схема виготовляється уповноваженим органом відповідно до правил, визначених у пункті 2.6 Положення. Проте схеми розміщення спеціально відведених автостоянок не можуть виготовлятись КП «Одестранспарксервіс» – відповідно до абзацу 1 пункту 6.5 Положення до повноважень уповноваженого органу включено тільки розробку схем розміщення майданчиків для платного паркування транспортних засобів у місті Одеса.

Таким чином, визначений у пункті 2.1 Положення порядок організації та розміщення автостоянок порушує вимоги Земельного кодексу України в частині формування земельних ділянок та є незаконним, оскільки передбачає отримання земельних ділянок комунальної власностіпід розміщення місць паркування/зберігання транспорту поза процедурою, визначеною Земельним кодексом України.

У зв’язку з тим, що КП «Одестранспарксервіс» не отримано у користування жодної земельної ділянки з комунальної власності під організацію місць паркування або зберігання транспорту, земельні ділянки під автостоянками та паркувальними майданчиками фактично не сформовано, рішення № 1251-VI активно сприяє вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також зловживанню посадовим становищем.

3. В рішенні № 1251-VI протиправно ототожнюються майданчики для паркування та автостоянки, а також порядок їх обладнання, експлуатації та використання. Зважаючи на те, що оператори майданчиків для платного паркування відповідно до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначаються на конкурсних засадах, а для операторів автостоянок не передбачено такий порядок, то за таких умов можливо переводити майданчики для платного паркування у автостоянки та уникати проведення конкурсу з визначення операторів. Як наслідок місця для паркування транспортних засобів можливо отримувати в експлуатацію поза конкурсною процедурою. Як приклад, паркувальний майданчик біля театру Музичної комедії.
Розмежування майданчиків для паркування та спеціально відведених автостоянок.
Паркування транспортних засобів може бути безкоштовним або платним. Відповідно до ст. 14.1.104. Податкового кодексу України майданчики для платного паркування - це площа території (землі), що належить на правах власності територіальній громаді або державі, на якій відповідно до рішення органу місцевого самоврядування здійснюється платне паркування транспортних засобів. Майданчики для платного паркування в розумінні Податкового кодексу України підпадають під сплату збору за місця для паркування транспортних засобів, можуть бути відведеними та спеціально обладнаними.
Відведені майданчики для паркування- майданчики для паркування, розміщені в межах проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та обладнані відповідно до вимог цих Правил і Правил дорожнього руху. Спеціально обладнані майданчики для паркування- майданчики для паркування, розміщені поза межами проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та обладнані відповідно до вимог цих Правил і Правил дорожнього руху.
Майданчики для паркування є об’єктами благоустрою, відповідно до ст. 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності або проводити конкурс з визначення балансоутримувача таких об’єктів.
Визначення майданчика для платного паркування та його видів у Положенні про організацію та порядок паркування транспортних засобів у місті Одеса з наведеним вище співпадає.
Відповідно до ст. 14.1.229 Податкового кодексу України спеціально відведені автостоянки - площа території (землі), що належить на правах власності територіальній громаді або державі, яка визначається органами місцевого самоврядування із встановленням правил щодо відповідальності за збереження транспортного засобу.
До спеціально відведених автостоянок можуть належати комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету з метою здійснення організації паркування транспортних засобів.
Не належать до спеціально відведених автостоянок гаражі, автостоянки, власники або користувачі яких є платниками земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, а також земельні ділянки, що належать до прибудинкових територій.
Визначення «спеціально відведена автостоянка» використовується тільки у Податковому кодексі України та не охоплює всі види місць зберігання транспортних засобів. Визначення «спеціально відведена автостоянка» в Положенні співпадає з наданим Податковим кодексом України. З аналізу тексту Закону України «Про благоустрій населених пунктів» автостоянка не відноситься до об’єктів благоустрою і не входить в сферу його регулювання.
Як випливає з додатку № 2 до ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» автостоянки – це спеціально обладнані відкриті площадки для постійного або тимчасового зберігання легкових автомобілів та інших мототранспортних засобів. Вони можуть бути всіх форм власності. На автостоянках можуть розташовуватись гаражі, навіси, приміщення для обслуговуючого персоналу та інші споруди, необхідні для забезпечення функціонування автостоянки, до них встановлено спеціальні вимоги (щодо обладнання, ведення документації тощо) та правила функціонування, а їх режим роботи встановлюється за узгодженням з місцевими органами державної виконавчої влади. На автостоянках мають надаватись послуги охорони, а також можуть надаватись супутні послуги з обслуговування транспортних засобів.
З аналізу Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 115 від 22.01.1996 року, під автостоянкою розуміються місця для зберігання транспортних засобів, що охороняються, незалежно від форм власності, які є суб'єктами господарської діяльності, чи належать цим суб'єктам. Правила передбачають поділ автостоянок за способом та терміном зберігання транспортних засобів, а також визначають порядок обладнання, роботи та надання послуг із зберігання транспортних засобів на автостоянках.

З огляду на наведені норми законодавства вбачається, що майданчики для паркування та спеціально відведені автостоянки не є тотожними, та останні також не виступають складовою поняття "майданчик для платного паркування", а вони є окремими об'єктами правового регулювання, регулюються різними нормативно-правовими актами з використанням різних правових механізмів.

Згідно до преамбули Одеська міська рада прийняла рішення № 1251-VI від 20.09.2011 року, з метою формування єдиної загальноміської політики щодо організації та порядку паркування транспортних засобів на території міста Одеса, створення умов для забезпечення якісних послуг з паркування, збільшення надходжень до міського бюджету та керувалась вимогами ст.ст. 8, 10, 12, 266 Податкового кодексу України, пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів».
Системний аналіз статей даних нормативних актів свідчить про те, що жодна з них не регулює питання зберігання транспортних засобів на автостоянках, а Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів» відповідно до п. 3 взагалі не регулює питання організації та порядку надання послуг із зберігання транспортних засобів (автомобілів, автобусів, мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, мопедів та причепів), що належать громадянам та юридичним особам, а також транзитних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні та міжміські перевезення, організація та порядок надання яких встановлені Правилами зберігання транспортних засобів на автостоянках, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 115.
Пунктом 1.2 Положення визначено, що дія цього Положення поширюється на осіб, які розміщують свої транспортні засоби на майданчиках для паркування (далі – користувачі), а також на суб’єктів, які утримують такі майданчики.
Визначення «майданчика для паркування» не знайшло своє відображення в Положенні. Між тим дія Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1342, так само поширюється на осіб, які розміщують транспортні засоби на майданчиках для паркування (далі - користувачі), а також на суб'єктів господарювання, які утримують такі майданчики.
Зважаючи, що Правила паркування транспортних засобів не регулюють відносини зберігання транспортних засобів на автостоянках, що передбачено пунктом 3 Постанови № 1342, збіг кола правовідносин та осіб, які підпадають під дію двох документів, можливо зробити висновок, Положення про організацію та порядок паркування транспортних у м. Одесі також не регулює відносини, щодо зберігання транспортних засобів на автостоянках.

З огляду на наведені положення, вбачається, що рішення Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі» не може визначати порядок організації та експлуатації спеціально відведених автостоянок.

Проте з аналізу документу вбачається, що пункт 4 рішення № 1251-VI, абзац 8 пункту 1.3., пункти 2.1, 2.5, 5.1, 5.2, 5.3, абзаци 1, 4, 5 пункту 6.5 Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів в м. Одесі, пункт 1.1 Типового договору визначають питання організації та експлуатації автостоянок, що суперечить як самому рішенню № 1251-VI, а саме преамбулі та п. 1.2 Положення , так і нормам чинного законодавства.
В якості прикладів ототожнення майданчиків для паркування та спеціально відведених автостоянок наводимо наступні пункти Положення.
Відповідно до п. 5.2 Положення послуги з утримання майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок надаються операторами з метою використання таких майданчиків за призначенням, а також санітарного очищення, збереження та відновлення їх відповідно до законодавства, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху.

Вказаний пункт кореспондується з пунктом 23 Правил паркування транспортних засобів, затверджених Постановою Кабінету міністрів України № 1342, які як вже повідомлялось, не регулюють діяльність автостоянок.
Між тим відповідно до Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 115 від 22.01.1996 р., на автостоянках надаються послуги зберігання транспортних засобів (автомобілів, автобусів, мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, мопедів, причепів), що належать громадянам, а також транзитних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні та міжміські перевезення, і поширюються на всі автостоянки (крім автостоянок гаражних кооперативів), що охороняються, незалежно від форм власності, які є суб'єктами господарської діяльності, чи належать цим суб'єктам. Також згідно до п. 3 Правил на автостоянках можуть надаватися супутні послуги з обслуговування транспортних засобів за окрему плату, визначену в установленому порядку.

Тобто пункт 5.2 Положення передбачає послуги, які надаються тільки на майданчиках для платного паркування, не відповідає Правилам зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 115, а тому не може регулювати діяльність автостоянок міста.

Пункт 5.3 Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів також є протиправним та таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства, що регулює роботу автостоянок. Зокрема, абзацом 6 п. 5.3. Положення визначено, що одною з основних послуг з утримання відведених майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок, надання якої покладається на оператора, є забезпечення функціонування паркувальних автоматів.

Паркувальні автомати повинні встановлюватись тільки на відведених майданчиках для паркування відповідно до пункту 4 Правил паркування транспортних засобів, затверджених Постановою Кабінету міністрів України № 1342, встановлення паркоматів на автостоянках не передбачено.

4. Не менш важливим корупціогенним фактором є те, що прийняття рішення рішення № 1251-VI відбувалось з порушеннями Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Зважаючи на положення ст. 1 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", рішення Одеської міської ради «Про затвердження положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів в м. Одесі» від 20 вересня 2011 року № 1251-VI містить всі ознаки регуляторного акту: прийняте регуляторним органом, спрямоване на правове регулювання господарських відносин з надання послуг з паркування, поширюється на осіб, які розміщують транспортні засоби на майданчиках для паркування (користувачі), на суб'єктів господарювання, які утримують такі майданчики, а також розраховане на неодноразове застосування та щодо невизначеного кола осіб.
З огляду на те, що рішення ОМР № 1251-VI є регуляторним актом, порядок його прийняття повинен відповідати нормам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Одеська міська рада як регуляторний орган повинна була включити проект рішення «Про затвердження положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів в м. Одесі» в план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів згідно до ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», підготувати аналіз регуляторного впливу проекту рішення та опублікувати його разом з проектом рішення для отримання зауважень та пропозицій згідно ст.ст. 8,9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», здійснювати відстеження результативності рішення у встановленому порядку – ст. 10 наведеного закону.
Підготовка рішення № 1251-VI не вносилась до Плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік.
Аналіз регуляторного впливу та проект рішення № 1251-VIофіційно не опубліковувалось у друкованих засобах масової інформації Одеської міської ради.
Відстеження результативності рішення № 1251-VI не здійснювалось.
Наведене підтверджується відповідями Юридичного департаменту Одеської міської ради, Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху, Секретаря Одеської міської ради.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом чи посадовою особою місцевого самоврядування, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу або проект регуляторного акту не був оприлюднений.

5. У рішенні № 1251-VI поєднано питання оподаткування збором за місця для паркування транспортних засобів та організації місць паркування та зберігання транспортних засобів, в наслідок чого діяльність місць паркування та зберігання транспорту, які не оподатковуються збором, не регулюється зазначеним рішенням. Крім того, під оподаткування збором потрапили автостоянки, які не побудовано за рахунок місцевого бюджету.
Достатнім доказом наведеного є преамбула рішення, де йде посилання на норми Податкового кодексу України та закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині повноважень місцевої ради встановлювати місцеві податки та збори. Розділ 8 Положення до того ж передбачає порядок справляння збору за місця для паркування транспортних засобів у місті Одесі.
Відповідно до ст. 12.3 Податкового кодексу України сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів. При прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів обов'язково визначаються об'єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов'язкові елементи, визначенні статтею 7 цього Кодексу з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII цього Кодексу для відповідного місцевого податку чи збору.
Одеською міською радою прийнято рішення № 281-VI від 31.01.2011 року «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів», в якому в порушення наведених положень Податкового кодексу України не встановлено порядок визначення збору за місця для паркування транспортних засобів у місті Одеса.
Статтею 2681.1.1. Податкового кодексу України передбачено, що платниками збору за місця для паркування є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.
Відповідно до ст. 2681.2.1. Податкового кодексу України об’єктом оподаткування збором за місця для паркування транспортних засобів є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
Базою оподаткування збором згідно до ст. 2681.2.2. Податкового кодексу України визначається площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.
Наведені визначення об’єкта та бази оподаткування збором кореспондуються з пунктом 8.1 Положення.
Відповідно до абз. 8 п. 1.3 Положення оператор (платник збору за місця для паркування транспортних засобів) - юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням Одеської міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.
З огляду на ст. 2681 Податкового кодексу України вбачається, визначення «оператора» , наведене у абз. 8 п. 1.3 Положення, насправді є визначенням «платника збору за місця для паркування» із Податкового кодексу України. В даному випадку Одеською міською радою було здійснено підміну визначень, що порушує права операторів автостоянок, які не можуть бути платниками збору за місця для паркування транспортних засобів в контексті податкового законодавства.
Визначення «спеціально відведеної автостоянки» як вже вказувалось раніше наведено в ст. 14.1.229 Податкового Кодексу України.

З аналізу положень вказаної статті вбачається:
1. Спеціально відведені автостоянки з одного боку земельні ділянки комунальної та державної власності, а з іншого – комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які розміщені на земельних ділянках та побудовані за рахунок місцевого бюджету.
2. Органи місцевого самоврядування встановлюють на них правила зберігання транспортних засобів,
3. Не належать до спеціально відведених автостоянок платники земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Проте Одеська міська рада, як розпорядник комунального майна, не сформувала земельні ділянки під автостоянками на території міста Одеса, не передала на баланс уповноваженої особи КП «Одестранспарксервіс» вказані земельні ділянки та не виділяла кошти на обладнання спеціально відведених автостоянок на території міста Одеса.

Одеською міською радою не встановлено правила зберігання транспортних засобів на території міста Одеса, як то передбачено Податковим кодексом України, а передбачений Положенням про організацію та порядок паркування транспортних засобів обов’язок сплати збору за місця для паркування транспортних засобів операторами спеціально відведених автостоянках є незаконним, протиправним та таким, що порушує вимоги Податкового кодексу України.

З наведеного вбачається, що питання оподаткування збором за місця для паркування транспортних засобів та організації та експлуатації майданчиків для платного паркування та/або автостоянок ніяк не можуть бути пов’язаними, оскільки регламентуються різними нормативними документами. За таких обставин необхідно внести виправлення до рішення № 281-VI від 31.01.2011 року «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів» та включити у його текст вимоги Податкового кодексу України.
За таких обставин оподаткування збором за місця для паркування транспортних засобів превалюють над якістю обладнання, експлуатації місць паркування та зберігання транспортних засобів, та знижує якість послуг, які надаються користувачам паркувальних майданчиків та стоянок м. Одеси.

6. Наслідком наведених вище коррупціогенних факторів, порушень законодавства у рішенні 1251-VI стала можливість КП «Одестранспарксервіс» змінювати операторів автостоянок міста Одеса поза конкурсною процедурою, та без зазначення майнових прав операторів.
КП «Одестранспарксервіс» є єдиним уповноваженим органом Одеської міської ради, який уповноважений укладати договори балансоутримання місць для паркування транспортних засобів. Рішення № 1251-VI не містить детального опису порядку укладення договорів, зміни одного оператора на іншого, що зважаючи на загальні вимоги укладання договорів, передбачені у Господарському кодексі України, та на монопольне становище підприємства, може свідчити КП «Одестранспарксервіс» може зловживати своїми повноваженнями.
Зокрема КП «Одестранспарксервіс» направляє Операторам автостоянок, керівництво яких не уклало договір з підприємством, листи з вимогами привести свою діяльність до вимог рішень Одеської міської ради та погрозами змінити оператора таких місць паркування «відповідно до встановленого порядку». При цьому рішення № 1251-VI або будь-яке інше рішення Одеської міської ради не передбачає будь-якої процедури звільнення автостоянки від одного оператора та надання автостоянки іншому оператору, тим паче не наділяє КП «Одестранспарксервіс» правами щодо одноосібного, без проведення конкурсу , вирішення майнових спорів та розпорядженням автостоянками.

Крім того, нашою громадською організацією знайдено в Єдиному реєстрі судових рішень за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/ багато судових рішень у господарських справах, відповідно до змісту яких вбачається, що КП «Одестранспарксервіс» одноосібно, без проведення конкурсу, без звільнення земельної ділянки у судовому порядку, не будучи власником земель та майна автостоянки укладає договори балансоутримання місць для паркування транспортних засобів з іншими операторами при наявності оператора, який вже експлуатує автостоянку: справа № 916/714/18, справа № 916/1717/17, справа № 916/773/15-г, справа № 916/2836/16.

Із змісту наведених вище прикладів порушення вимог законодавства України, напрошується висновок, що рішення № 1251-VI прямим або опосередкованим способом сприяє посадовим особам, зокрема КП «Одестранспарксервіс», у вчиненні корупційних правопорушень, надає можливість перевищувати посадові повноваження, надавати переваги одним суб’єктам господарювання перед іншими, та зовсім не передбачає відповідальність органів та посадових осіб, уповноважених на здійснення функцій місцевого самоврядування.

Зазначимо, в зв’язку з тим, що фактично, на паркувальних майданчиках, та на цілодобових автостоянках відсутні взагалі адреси, які згідно законодавства повинні бути присвоєні Рішенням місць виконкому. В Рішенні Одеської міської ради №5286-УІ від 27.08.2014 року «Про затвердження переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території міста Одеси» та Договорах балансоутримування, що нав’язує КП «Одестранспарксервіс» 98% адрес вигадані(чи взято як адреси об’єктів, що розташовані поруч).

IX. Експертні висновки

Експертні висновки складено відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24.04.2017 № 1395/5.
9.1. Під час проведення експертизи здійснювалось виявлення та оцінка таких корупціогенних факторів:

№ з/п Корупціогенні чинники Наявність
1. Нечітке визначення функцій, прав, обов’язків і відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб,уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Наявні
2. Створення надмірних обтяжень для одержувачів адміністративних послуг. Наявні
3. Відсутність або нечіткість адміністративних процедур Відсутні
4. Відсутність чи недоліки конкурсних (тендерних) процедур Наявні

9.2.Техніко-юридичні недоліки:

№ з/п Корупціогенні чинники Наявність
1. Юридичні колізії нормативних приписів, що містяться в одному нормативно-правовому акті або в різних нормативно-правових актах, у тому числі невідповідність змісту нормативних приписів нормативно-правового акта, проекту нормативно-правового акта положенням нормативно-правового акта, який має вищу юридичну силу Наявні
2. Розробка проекту нормативно-правового акта, видання (прийняття) нормативно-правового акта органом (особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) з перевищенням своєї компетенції Наявні
3. Порушення встановленої форми нормативно-правового акта, проекту нормативно-правового акта Наявні
4. Порушення вимог нормопроектувальної техніки Наявні
5. Технічні помилки в тексті, пропущення слів тощо. Наявні

9.3. Наявність інших чинників, на які відповідно до різних пунктів Методології проведення антикорупційної експертизи необхідно вказувати, як на корупціогенні фактори.

№ з/п Корупціогенні чинники Наявність
1. Прогалини правового регулювання Наявні
2. Наявність бланкетних норм Наявні
3. Поєднання нормотворчих та контролюючих функцій в одному з органів влади Наявні

9.4. Юридичні норми, в яких містяться корупціогенні фактори, згідно з правосвідомістю та внутрішнім переконанням експертів ГО «Корупція-Стоп»:
п.4 рішення № 1251-VI, Абз.8 пп. 1.3, 2.1, 2.2, 2.6, 4.6, 5.2, 5.3, 5.7, 5.11, розділи 6 та 8 Положення, типовий договір балансоутримання місць для паркування транспортних засобів, затверджений у Додатку № 2 до рішення № 1251-VI

X. Експертні рекомендації

Усунути корупціогенні фактори щодо організації та порядку паркування транспортних засобів на території міста Одеса, в сфері відносин надання/споживання послуг з паркування та зберігання транспортних засобів на автостоянках міста Одеса можливо лише шляхом внесення комплексних змін до чинних рішень Одеської міської ради, пов’язаних з організацією паркування та зберігання транспортних засобів на території міста. Тому пропонуємо наступні рекомендації:
1. Скасувати рішення Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року як таке, що не відповідає нормам чинного законодавства,
2. Переглянути рішення Одеської міської ради рішення Одеської міської ради №5286-УІ від 27.08.2014 року «Про затвердження переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території міста Одеси» та привести його у відповідність Земельному кодексу України (сформувати земельні ділянки в натурі, визначити їх межі на місцевості, присвоїти кадастрові номери, присвоїти поштові адреси тощо) у зв’язку з тим, що реалізація даного рішення напряму пов’язана з об’єктом антикорупційного дослідження.
3. Внести зміни та доповнення до рішення Одеської міської ради № 281-VI від 31.01.2011 року « Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів» (зі змінами) в частині забезпечення відповідності рішення вимогам Податкового кодексу України у зв’язку з тим, що реалізація даного рішення напряму пов’язана з об’єктом антикорупційного дослідження.

З метою усунення зазначених у розділі 8 корупціогенних факторів та з урахуванням рекомендацій, зазначених у п.9.1, розробити та прийняти нове рішення Одеської міської ради про визначення Правил організації та експлуатації місць паркування та зберігання транспортних засобів на території міста Одеса, привести у відповідність до вимог чинного законодавства України рішення Одеської міської ради №5286-УІ від 27.08.2014 року «Про затвердження переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території міста Одеси» та рішення Одеської міської ради № 281-VI від 31.01.2011 року « Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів».

XI. Необхідність прийняття запропонованих рекомендацій

Необхідність прийняття рекомендацій, зазначених у попередньому розділі цього висновку, обумовлена існуючою небезпекою не усунення корупційних факторів, виявлених цією експертизою, а також необхідністю зменшення кількості рішень Одеської міської ради, які суперечать вимогам нормативно-правового акту, що має більшу юридичну силу, та ускладнюють процедуру і своєчасність виконання норм, визначених у ньому.
В свою чергу, небезпека корупційних факторів, що закладені в рішенні Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі»,яке стали об’єктом цієї експертизи, та наслідки їх існування доцільно викласти за наступним питанням: «яким чином може працювати (працює) корупційна схема та її наслідки».

11.1. Одержувачі неправомірної вигоди
- посадові особи виконавчих органів Одеської міської ради, підписанти що до схем, та КП «Одестранспарксервіс».
11.2. Яким чином може працювати (працює) корупційна схема:
- наявність повноважень щодо розпорядження земельними ділянками комунальної власності за відсутності таких земельних ділянок на балансі КП «Одестранспарксервіс»,
- передача земельних ділянок під розміщення паркувальних майданчиків та цілодобових автостоянок поза процедурою, визначеною у Земельному кодексі України,
- ототожнення майданчиків для платного паркування та автостоянок, що дозволяє уникати конкурсу з визначення операторів майданчиків для платного паркування та комунальних автостоянок,
- поєднання питання стягнення збору за місця для паркування транспортних засобів з питаннями організації паркування,
- можливість самостійно, без встановленого порядку, змінювати операторів комунальних автостоянок, та можливість рейдерського захоплення автостоянок, що побудовані за кошти громадян міста.

Неправомірна вигода може бути одержана як винагорода за:
- отримання земельної ділянки під організацію автостоянки або паркувального майданчику поза встановленою процедурою,
- можливість уникнути від участі в конкурсі по визначенню операторів місць паркування шляхом зміни статусу майданчика для паркування на статус комунальної автостоянки,
- отримання(рейдерство) автостоянки, що побудовані за людські кошти, яка вже знаходиться у користуванні іншого оператора.
- отримання-крадіжка договором балансоутримування майна оператора, та громадян міста
- отримання підписів на так званих Схемах
11.4. Наслідки:
Існуючий порядок організації та експлуатації місць паркування та зберігання транспорту м. Одеса призводить до того, що порушуються права суб’єктів господарювання в зазначеній сфері, одним операторам надаються переваги по відношенню до інших, порушується порядок отримання земельних ділянок комунальної власності, порушуються права користувачів місць паркування та зберігання транспорту, порушуються майнові права оператора, що побудував цілодобові автостоянки за власні кошти.

Наслідком чого є:

- соціальна напруга мешканців територіальної громади м. Одеса;
- низька якість послуг з паркування та зберігання транспортних засобів у м. Одеса;
- відсутність розвитку ринку платних послуг на майданчику для платного паркування у м. Одеса;
- порушення правил благоустрою, дорожнього руху на майданчиках для платного паркування.

XII. Відомості про експертів

№ Дані експерта Інформація про освіту Контактні дані
1 Руслан Колев вища, юридична Електронна адреса: [email address],
тел. +38 067 408 34 37.
Поштова адреса: 03110, м.Київ, вул. Семенівська, 13, кв. 4

2 Смоляр Олена вища Громадська організація
«Корупція Стоп»
Юридична адреса: 65000, м. Одеса, вул.Середня ріг вул.Балківська(вул.Середня, 62).
Електронна адреса: [email address],
моб. тел. +38 048 795 44 02.
Поштова адреса: 65033, м.Одеса, вул.Новікова 2а, буд. 42а.

З повагою,

Игорь

Черговий Укравтодору,

Укравтодор та її регіональний підрозділ Служба автомобільних доріг в Одеській області немає ніякого відношення до паркування на дорогах в межах міста Одеса. Укравтодору належать дороги державного значення, які з'єднують населені пункти!

Черговий Укравтодору
Р.В. Нестеренко

показати цитоване