Комунальні шахраї

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію :Доброго дня Володимир Борисовичу!

Вважаю за необхідне звернутися до Вас з попередженням щодо укладання договорів з обслуговування і ремонту зовнішніх та внутрішньо будинкових газорозподільних мереж. Уряд В.Гройсмана відмовився вирішувати зазначене питання і відхилив моє звернення.
З 2016 року , після введення в дію підзаконного нормативного акту - Кодексу ГРМ, господарська діяльність ПАТ «Дніпргаз» , суб’єкта природної монополії на ринку розподілу природного газу викликає серйозну стурбованість та багато запитань починаючи з встановлення загально будинкових лічильників, відключення житлових будинків від газу на необмежені строки з вигаданих , різноманітних причин, від наявності боргів «у когось», «аварійного стану чогось» та інших «якихось» причини, порушення державних проектів газифікації житлових будинків з подальшим руйнуванням ГРМ (багаторічна, безапеляційна акція з відключення газових проточних водонагрівачів, що призвело до дисбалансу споживання електроенергії , враховуючи застарілі ТП, електромережі та потужні електроприлади, які використовує побутовий споживач) та наполегливе перекладання власних обов’язків на суб’єктів господарювання, які не є сторонами взаємовідносин на ринку розподілу газу.
Багаторічна історія (з 2003 року) взаємовідносин ПАТ «Дніпрогаз» з житлово-експлуатаційними підприємствами міста, а зараз з управляючими компаніями дуже негативна. Повідомлення неправдивих відомостей про певні факти, обставини, події, умисне замовчування юридично значимої інформації, приховування інформації, множинне трактування та маніпуляції нормативно-правовими актами з боку ПАТ «Дніпрогаз», мовчазна підтримка з боку контролюючих органів, численні, безплідні наради з керівництвом ПАТ «Дніпрогаз», представниками міськради та «Держпраці» («Держгірпромнагляду»), судові позови ПАТ «Дніпрогаз» до житлово-експлуатаційних підприємств міста щодо примусового укладання господарських договорів з обслуговування зовнішніх та внутрішньо будинкових газорозподільних мереж призвели до свавілля та некерованості дій , частіше протизаконних з боку природної монополії.
Сьогодні, ПАТ «Дніпрогаз» нав’язливо наполягає на укладанні платних договорів щодо обслуговування РГМ в т.ч. внутрішньо будинкових мереж, укладення актів розмежування балансової та експлуатаційної відповідальності з «ВЛАСНИКАМИ МЕРЕЖ» - управителями (різних форм власності), ОСББ , ЖБК, ОК ЖБК, аргументуючи нормами Кодексу ГРМ та іншими нормативно-правовими актами за рахунок споживачів або фінансування з бюджету міста. Зазначені вимоги є протизаконними з наступних підстав:
Згідно з ЗУ «Про приватизацію державного та комунального майна» № 2269 від 18.01.2018 року із змінами, внесеними згідно із Законом № 55-IX від 11.09.2019 приватизації не підлягають:
об’єкти інженерної інфраструктури, задіяні в постачанні споживачам води, тепла , водовідведення, каналізації , газу.
У відповідності до вимог чинного законодавства України, приватизація, оренда або в будь-який спосіб відчуження об’єктів газорозподільних систем державної форми власності, залишаються і по сьогоднішній день під законодавчою забороною. Складовими внутрішньобудинкової системи газопостачання є газопроводи, запірна арматура, квартирні прилади обліку газу (газові лічильники), газові прилади (побутові плити, водопідігрівачі, опалювальні котли), які знаходяться в помешканні (квартирі). До внутрішньобудинкової системи газопостачання, яка є частиною ГРМ (газорозподільної мережі), відносяться фасадні газопроводи (лежаки, стояки, загальний будинковий вузол обліку газу) завдяки яким забезпечуються газом більше ніж 1 споживач. ЗУ «Про ринок природного газу»: «Газорозподільна система відноситься до технологічного комплексу, що складається з організаційно і технологічно пов’язаних між собою об’єктів, призначених для розподілу природного газу від газорозподільних станцій безпосередньо споживачам.»
П.1, п.3 , ст 37 , глави 5, ЗУ «Про ринок природного газу»:
1 Оператор газорозподільної системи відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток (включаючи нове будівництво та реконструкцію) газорозподільної системи, якою він користується на законних підставах.
Газорозподільні системи, власником яких є держава, не можуть знаходитися в користуванні оператора газорозподільної системи на праві господарського відання, крім випадків належності такого оператора до суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
Оператор газорозподільної системи забезпечує здійснення покладених на нього цим Законом функцій за рахунок своїх фінансових, матеріально-технічних, людських та інших ресурсів.
Наголошую, до залишкової балансової вартості житлового фонду вартість ГРМ і внутрішньо будинкових мереж газопостачання і газового обладнання не входить. Відсутні будь які первинні документи, а саме: відповідні рішення власника - держави щодо передачі основних засобів виробництва послуг з розподілу та постачанню газу побутовим споживачам, відсутні передавальні баланси та пооб’єктний перелік цього майна. Також відсутня будь яка технічна документація, інформація про довжину мереж, стан, наявність приладів, обладнання , включаючи первинні документи - проекти газифікації, проектів газифікації житлового фонду, Актів введення в експлуатацію газифікованих об’єктів житлового фонду, деталізованих Актів приймання-передачі газових мереж тощо. Тобто, на балансах житлових підприємств зазначені мережі не обліковуються. Фактично, у 2002 році відбулася передача майна від держави до ПАТ "Дніпрогаз", до того ж на безкомпенсаційній основі, без проведення інвентаризацій на момент передачі, експертної оцінки, складання передавальних балансів в т.ч. внутрішньо будинкові газові мережі , як і вся перелічена вище технічна документація.
Управителі (різних форм власності), ОСББ , ЖБК, ОК ЖБК та індивідуальні споживачі не є власниками зазначених мереж, статутною діяльністю не передбачено ведення господарської діяльності з експлуатації ГРМ, розподілу та постачанню газу побутовим споживачам, виконання робіт з підвищеним ризиком небезпеки тощо.

Про право державної власності ГРМ говорять офіційні документи: Звіти НКРЕ КП 2015-2017р.р. , Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік і надають загальну інформацію щодо структури власності газорозподільних мереж:
«Оператори газорозподільних систем
Відповідно до наявної інформації близько 75 % газорозподільних мереж перебувають у власності держави, близько 13 % газорозподільних мереж - у комунальній власності, близько 12 % газорозподільних мереж - у приватній власності (6 % у власності газорозподільних підприємств і 6 % - у інших фізичних та юридичних осіб). Графічно розподіл за структурою власності газорозподільних підприємств наведено на рис. 3.3.9.

Рис. 3.3.9 Структура власності газорозподільних систем» , з якої вбачається, що лише 13% ГРМ по всій Україні мають статус комунальної власності, 6% приватної власності Операторів ГРМ і 6% приватна власність інших юридичних/фізичних осіб.
а Акт планової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ ПАТ «Дніпрогаз» № 45 від 18.04.2016 року, складений комісією з перевірки НКРЕ КП під головуванням Трифонова Д.В. (у доступі на сайті НКРЕ КП) надає розлогу інформацію про перелік державного майна , яке експлуатує ПАТ «Дніпрогаз» в т.ч. внутрішньо будинкові розподільчі мережі (Таблиця 1 , пункт 6) з визначенням довжини зазначених мереж. Також в Акті зазначено відсутність безхазяйних ГРМ (копія витягу додається).

На початку 2017 року питання подальшого використання державних мереж для забезпечення розподілу, було врегульовано КМУ, шляхом прийняття постанови № 95. Таким чином, на сьогоднішній день правовідносини , щодо надійної та безпечної експлуатації, підтримання у належному стані та розвиток (включаючи нове будівництво та реконструкцію) газорозподільної системи, яку експлуатує Оператор ГРМ – ПАТ «Дніпрогаз» на законних підставах, повинні були врегулюватися між органом управління державним майном (Міненерговугілля) та операторами систем розподілу газу.
Але, Договори не укладені, а міністри Міненерговугілля та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вирішили інакше. Наказом Міненерговугілля № 250 від 10.05.2018 скасовано Наказ № 35 від 30.07.1997 «Про затвердження «Положення про порядок проведення технічного обслуговування внутрішньобудирнкових систем газопостачання жилих будинків , громадських закладів, підприємств побутового та комунального пртзначення»». Наказом від 27.07.2018 № 190 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання включено до обов’язкового переліку робіт витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території . Враховуючи це, правове свавілля, ПАТ Дніпрогаз на своїй офіційній сторінці розмістив оголошення про те, що технічне обслуговування ВБСГ буде відбуватися виключно за договорами з власниками та балансоутримувачами житла на умовах вільного ринку !!!
Кодекс газорозподільних систем не є законом і не може мати переваг у застосуванні порівняно із приписами Закону України «Про ринок природного газу» і управління державним майном, що має загальнодержавне значення, як це визначено законом (відносно систем розподілу газу), має враховувати перш за все забезпечення його належного технічного стану Оператором ГРМ.
На підставі викладеного наголошую ,що межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності ГРМ повинна бути визначена правом державної власності на підставі договору між Оператором ГРМ – ПАТ «Дніпрогаз» та органом управління державним майном - Міненерговугілля. Тобто послуга з розподілу та постачанню природного газу надається безпосередньо споживачам на підставі Закону України «Про ринок природного газу» та затверджених Типових договорів з розподілу та постачанню природного газу.
"Наявність загальнодержавної проблеми, пов’язаної з обліком державного майна в галузі газопостачання, що зумовлює вкрай низьку ефективність його використання, створює передумови для привласнення, безпідставного виключення з переліку майна, що не підлягає приватизації, і загального погіршення його технологічного (фізичного) стану." Аналітичний звіт ДФС 2006 р. п. 2.22. Про результати контрольних заходів з питань повноти обліку і використання державних газотранспортних і газорозподільних мереж.http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/ar...
Вартість розподілу і постачання газу споживачам, яку встановлює НКРЕ КП економічно необґрунтована з причини відвертого шахрайства з державним майном природними монополіями і руйнування поняття єдиного технологічного процесу від виробника до споживача, уникнення від виконання покладених обов'язків і примус до виконання невластивих функцій житловими підприємствами міста, обтяження житлових підприємств, які не споживають цих послуг оперативно-господарськими санкціями з подальшою ліквідацією або банкрутством, скорочення (оптимізація) власних фахівців у галузі розподілу і газопостачанні, залучення до виконання небезпечних робіт підрядників (ФОП) і необгрунтоване отримання коштів на так званих додаткових послугах. Сьогодні комунальні послуги тепло, водо , електро і газопостачання , водовідведення фактично не надаються побутовим споживачам, а монополії не несуть жодної відповідальності перед споживачем за отримані від споживача кошти і ненадані послуги. ВР 8 скликання під гаслом "реформа ЖКГ" затвердила пролобійоване, недолуге, дискримінаційне законодавство на користь монополій та створило передумови для привласнення, безпідставного виключення з переліку майна, що не підлягає приватизації, і загального погіршення його технологічного (фізичного) стану (мовою ДФС).
На підставі викладеного вимагаю,
надати роз’яснення щодо прийняття вищезазначених нормативно-правових актів міністерствами. Які саме підстави та обґрунтування спонукали міністрів до прийняття протизаконних актів, які породжують корупційні схеми та отримання надприбутків монополіями?
Зазначене питання стосується всіх інженерних внутрішньо будинкових розподільчих мереж, а саме виключення основних засобів виробництва постачання комунальних послуг побутовим споживачам багатоквартирних будинків з ліцензійних видів діяльності.

З повагою,

Ганна м. Дніпро

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

Шановна пані Ганно!

За результатами опрацювання Вашого листа від 30.09.2020, що надійшов на адресу електронної пошти Секретаріату Кабінету Міністрів, визначену для подання запитів на публічну інформацію, в межах компетенції повідомляємо.
Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Частиною п’ятою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію має містити загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
Ваш лист за змістом не відповідає вимогам до запиту на інформацію, містить по суті прохання надати певні роз’яснення, тому не може бути розглянутим відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Згідно зі статтею 13 Закону України «Про звернення громадян» діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів.
Прийом та реєстрація електронних звернень громадян регулюється Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (далі – Інструкція), затвердженою постановою Кабінету Міністрів від 14.04.1997 № 348. Відповідно до Інструкції діловодство за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб чи на підрозділ службового апарату.
Відповідно до абзацу третього пункту 2 Інструкції електронне звернення приймається на визначену електронну адресу або шляхом заповнення електронної форми, яка розміщується на офіційному веб-сайті організації.
Для прийому електронних звернень громадян, у тому числі до Кабінету Міністрів та його керівництва, визначено спеціальну форму реєстрації в системі «Електронне звернення» за адресою: http://ukc.gov.ua/login_ext/.
Враховуючи викладене, пропонуємо Вам звертатися засобами поштового зв’язку
(вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008), через спеціальну форму реєстрації в системі «Електронне звернення» за адресою: http://ukc.gov.ua/login_ext/ або зателефонувати на урядову «гарячу лінію» – 1545 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні).

Департамент інформації та взаємодії з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів