Отримання публічної інформації

Запитувач
Сергій Миколайович
Від 11 вересня 2023 року

Розпоряднику інформації
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
вул. Грушевського, 12/2,
м. Київ, Київська область, 01008

Доброго дня.
ПОВТОРНИЙ другий З А П И Т
на отримання публічної інформації за Законом України
«Про доступ до публічної інформації».
На підставі Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів статтеї 1, 2,4,6,9, 10 . Статтеї 10,17 Кс., венції з прав людини і основоположних свобод Статтеї 5, 19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права . Статтеї 19, 30 Загальної декларації з прав людини, з метою особистого ознайомлення.
На підставі постанови кабінету міністрів України
від 17 січня 2018 р. № 55 Київ
Деякі питання документування управлінської діяльності
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2...
Документ 55-2018-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.12.2022, підстава - 1291-2022-п
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрі України
від 17 січня 2018 р. № 55
ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ
з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади
ПІДПИС
48. ПОСАДОВІ ОСОБИ ПІДПИСУЮТЬ ДОКУМЕНТИ в МЕЖАХ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ, визначених актами законодавства, іншими нормативно-правовими актами відповідно до Інструкції з діловодства в електронній формі та інструкції з діловодства установи. Порядок підписання документів іншими особами у разі відсутності керівника установи та посадових осіб, які уповноважені їх підписувати, визначається наказом (розпорядженням) керівника установи
49.Підпис складається з найменування посади особи, яка підписує документ (повного - у разі, коли документ надрукований не на бланку, скороченого - у разі, коли документ надрукований на бланку), ОСОБИСТОГО ПІДПИСУ, ВЛАСНОГО ІМЕНІ і ПРІЗВИЩА .
Керуючись положеннями «Про доступ до публічної інформації».
Згідно з положеннями статті 21. Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
Враховуючи вищезазначене, керуючись положеннями Конституції України (документ: 254к/96-ВР), Закону України «Про інформацію»,Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Згідно ст.20 вищезазначеного закону відповідь надати не пізніше п'яти днів.

П Р О Ш У в другий раз:
1.Надати вичерпну відповідь чому паспорт громадянина України не відповідає
ПОСТАНОВІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ "Про затвердження положень про паспорт громадянина України"
Документ 2503-XII, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2427-VIII
Затвердженої
Постанови Верховної Ради України
від 26 червня 1992 року N 2503-XII
ПОЛОЖЕННЯ про паспорт громадянина України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2503...
Мови паспорта визначаються частиною першою статті 13
Закону України "Про засади державної мовної політики"
( 5029-17 ). Запис прізвища та імені (по батькові) виконується
згідно із статтею 28 Закону України "Про засади державної мовної
політики" ( 5029-17 ).

1.Перше грубе порушення - Відсутність нумерації кожної сторінки паспорта з зображено Державний герб України згідно п'ятого пункту:
Паспортна книжечка являє собою зшиту внакидку нитками обрізну книжечку розміром 88х125 мм, що складається з обкладинки та 16 сторінок.
Усі сторінки книжечки пронумеровані і на кожній з них зображено Державний герб України і перфоровано серію та номер паспорта.

2. Друге порушення - Не відповідає шостому пункту :
У верхній частині лицьового боку обкладинки зроблено напис
"Україна", нижче - зображення Державного герба України, під ним - напис "Паспорт".
Натомість на документах які видані громадянам України надруковано УКРАЇНА, повинно бути Україна.
Надруковано ПАСПОРТ, повинно бути надруковано Паспорт .

3. Трете порушення - На внутрішньому лівому боці обкладинки у центрі - зображення Державного прапора України, нижче - напис "Паспорт громадянина
України".
Натомість надруковано ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ, повинно бути надруковано Паспорт громадянина України.
Також є надпис російською мовою
ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ , який взагалі відсутній в даній постанові .

4. Четверте порушення - На другу сторінку заносяться відомості про стать, дату видачі та орган, що видав паспорт, ставиться підпис посадової особи, відповідальної за його видачу. Записи
засвідчуються мастиковою, а фотокартка - випуклою сухою печаткою.
На другій сторінці відсутня посадова особа яка видала Паспорт громадянина України, стоїть тільки підпис без прізвища та ініціалів що не відповідає постанові Кабінету Міністрі України від 17 січня 2018 р. № 55
ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, а саме пунктам 48 та 49.

5. П'яте порушення -У верхній частині лицьового боку останньої сторінці обкладинки стоїть перфорована серія та номер паспорта - що не відповідає даній постанові "Про затвердження положень про паспорт громадянина України".

6. Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту.

У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпоряднику зазначеної інформації.

Забороняю передавати мої персональні данні третім особам без моєї згоди!

З повагою,
Сергій Миколайович

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

[FOI #117488 email]

 

11 вересня 2023 р. № 17-23/231

 

Шановний Сергію Миколайовичу!

 

Ваш лист від 11.09.2023 надійшов на адресу електронної пошти Секретаріату
Кабінету Міністрів, визначену для подання запитів на публічну інформацію.

Згідно із статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – відображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка
була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації, визначених цим Законом.

Частиною п’ятою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію має
містити загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

Ваш лист за змістом не відповідає вимогам до запиту на інформацію, містить
по суті прохання надати певні роз’яснення, тому не може бути розглянутим
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про звернення громадян» діловодство
щодо звернень громадян ведеться в порядку, який встановлюється Кабінетом
Міністрів.

Прийом та реєстрація електронних звернень громадян регулюється Інструкцією
з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і
місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в
установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової
інформації (далі – Інструкція), затвердженою постановою Кабінету Міністрів
від 14.04.1997 № 348. Відповідно до Інструкції діловодство за пропозиціями
(зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян в органах
державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в
засобах масової інформації ведеться окремо від інших видів діловодства і
покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб чи на
підрозділ службового апарату.

Відповідно до абзацу третього пункту 2 Інструкції електронне звернення
приймається на визначену електронну адресу або шляхом заповнення
електронної форми, яка розміщується на офіційному веб-сайті організації.

Для прийому електронних звернень громадян, у тому числі до Кабінету
Міністрів та його керівництва, визначено спеціальну форму реєстрації в
системі «Електронне звернення» за адресою: http://ukc.gov.ua/login_ext/.

Враховуючи викладене, пропонуємо Вам звертатися засобами поштового зв’язку
(вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008), через спеціальну форму
реєстрації в системі «Електронне звернення» за адресою:
http://ukc.gov.ua/login_ext/ або зателефонувати на урядову «гарячу лінію»
– 1545 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні).

 

Департамент інформації та взаємодії з громадськістю

Секретаріату Кабінету Міністрів

 

 

показати цитоване