Підтвердження громадянства

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Євген, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!
Згідно законодавства, підстави набуття громадянства України визначено статтею 6 Закону "Про громадянства України", а саме:

1) за народженням;
2) за територіальним походженням;
3) внаслідок прийняття до громадянства;
4) внаслідок поновлення у громадянстві;
5) внаслідок усиновлення;
6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в заклад охорони здоров’я, заклад освіти або інший дитячий заклад, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю;
7) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
8) у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;
9) внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства;
10) за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Я, Коротюк Євген Віталійович, 1986 року народження є громадянином СРСР по народженню згідно другого розділу та статті 13 Закону СРСР "Про громадянство СРСР" від 23.05.1990 року. Разом з тим, у законі "Про громадянство СРСР" від 23 травня 1990 року у першому абзаці статті 21 вказано, що вихід із громадянства СРСР дозволяється за клопотанням особи у порядку, встановленому цим Законом. Також у статті 22 закону "Про громадянство СРСР" вказані підстави для втрачання громадянства СРСР:
1) внаслідок надходження особи на військову службу, службу безпеки, до поліції, органів юстиції чи інших органів державної влади та управління в іноземній державі;
2) якщо особа, яка постійно проживає за кордоном, не стала на консульський облік без поважних причин упродовж п'яти років;
3) якщо громадянство СРСР набуто в результаті подання свідомо неправдивих відомостей чи фальшивих документів.
Втрата громадянства СРСР настає з часу реєстрації
цього факту повноважними державними органами, зазначеними у
статтях 35 та 36 цього Закону.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи) та щоб у відповіді на мій запит призвища, імена та по-батькові тих, про кого я запитую, були написані повністю:

1. Копії рішення Президії Верховної Ради УРСР/СРСР:

- про відмову Коротюка Євгена Віталійовича, 1986 року народження від громадянства УРСР/СРСР;
- про вихід Коротюка Євгена Віталійовича, 1986 року народження із громадянства УРСР/СРСР;
- про втрату Коротюка Євгена Віталійовича, 1986 року народження громадянства УРСР/СРСР;
- про позбавлення Коротюка Євгена Віталійовича, 1986 року народження громадянства УРСР/СРСР;

2. Відомості щодо громадянства України Коротюка Євгена Віталійовича, 1986 року народження, та Коротюка Євгена Віталійовича, 1986 року народження в Управлінні з питань громадянства Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України

3. Копію заяви/прохання на якій законній підставі Коротюка Євгена Віталійовича, 1986 року народження набув ромадянства України за період часу з 17 березня 1991 року по 10 травня 2024 року.

4. Чи передбачає чинне законодавство, згідно ст. 4 Конституції України: «В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом», надання громадянства України?

Стаття 40 Конституції України встановила: «Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк».
Згідно п.3), п.4) ч.4 ст.21 ЗУ «Про інформацію»: «4. До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі відомості: …
4) про факти порушення прав і свобод людини…
5) про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб».
Надання відповіді на таке звернення встановлено у строк не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту згідно ст.20 цього закону.

З повагою, Євген

Державна міграційна служба України

2 AttachmentsУВАГА!!! Електронна адреса [1][email address] є технологічною і
використовується системою електронного документообігу ДМС виключно для
автоматичної розсилки відповідей. Відповідати на листи, що надходять  з
цієї адреси, не потрібно.

У разі необхідності свої листи надсилайте на адреси:

- [2][Державна міграційна служба України request email] – для звернень громадян;

- [3][email address] – для кореспонденції організацій;

- [4][email address] - для кореспонденції органів судової влади.

  

Цей електронний документ створено в системі електронного документообігу
ДМС з використанням електронного цифрового підпису та відповідно до вимог
статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний
документообіг» ([5]http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15) та Закону
України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155...) є оригіналом.

Відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» юридична сила електронного документа не може
бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

Відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» перевірка цілісності електронного документа
може проводитися шляхом перевірки електронного цифрового підпису.

При необхідності Ви можете здійснити перевірку електронного документа,
скориставшись он-лайн сервісом Акредитованого центру сертифікації ключів
органів юстиції України ([6]https://ca.informjust.ua/verify).

Для цього необхідно:

1. Завантажити ифайли, які долучено до електронного листа (файл з
розширенням pdf (безпосередньо електронний документ) та з розширенням p7s
(файл електронного цифрового підпису)).

2. Відкрити он-лайн сервіс перевірки ЕЦП (https://ca.diia.gov.ua/verify
або https://czo.gov.ua/verify) .

3. Виділити одночасно два файли (один з розширенням pdf та другий з
розширенням p7s) та перетягнути їх мишкою у попередньо відкрите вікно
он-лайн сервісу перевірки ЕЦП.

4. Після проведення перевірки у вікні он-лайн сервісу буде відображено її
результати. У разі вдалої перевірки інформація про результати
відображається на зеленому фоні.

 

Державна міграційна служба України

Це повідомлення згенеровано системою електронного документообігу.
Відповідь прохання надсилати в залежності від змісту повідомлення.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[Державна міграційна служба України request email]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15
6. https://ca.informjust.ua/verify