Порядок утворення відділу виконавчої служби

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Микола Сапіга, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Микола Сапіга

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. На підставі якого нормативного акту діє САМБІРСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У САМБІРСЬКОМУ РАЙОНІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ ЄДРПОУ 34973544 і чи утворено воно Законом України? Якщо так, то прошу надати копію даного нормативного акту(першу і останню сторінки), завіривши їх відповідно до вимог законодавства.
2. Чи утворені вони відповідно до ст. 92 Конституції України й чи мають службові посвідчення працівника даної установи згідно Постанови КМУ № 1137 та чи можуть використовувати гербову печатку у відповідності до ст. 20 Конституції України?

Коли особа спотворює документ, що оформлений та зареєстрований належним чином, то може відбутись безчесна дія. На що може бути виданий Акт протесту. Той хто тричі проявив неповагу до документу – приймає на себе будь-яку, пов’язану з цим відповідальність
Розраховую на Вашу чесність та порядність.
Право трактувати написане має тільки автор, тому кінцеве трактування залишене за мною.
Відповідно до стст. 5, 10 сфера громадського нагляду може бути обмежена виключно Законами України “Про державну таємницю” та “Про національну безпеку України” прямо вказує на те, що всі установи зобов'язані дотримуватися принципів прозорості та доступності до інформації.

Забороняю:
1. Приєднувати мене до фізичної особи, що є приниженням гідності МужЧини.
2. Застосовувати, щодо мене у випадках звернення, усного або письмового, та визначенні мого цивільного й правового статусу у будь-яких документах, форми “фізична особа”, так як фізичні особи з ПАСПОРТАМИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ на території унітарної держави Республіки Україна — не є громадянами (визначення Генеральної Асамблеї ООН 1977р.), і навіть більше не є людьми.
3. Збір, зберігання, обробку персональних даних.

Залишаю за собою усі права. Без шкоди і збитків для мене й мого роду.
Всі права збережено.
Без акцепту. Без обороту на мене, окрім прибутку.

Честь маю ©: Микола син Петра з роду Сапіга

Не приказу

Західне міжрегіональне управління юстиції (Львів) (Статус ЮО: припинено)

2 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]

Микола Сапіга

Запит
на отримання публічної інформації

Відповідно до ст.19 Загальної декларації прав людини та ст.10 Конвенції прав людини і основоположних свобод (РИМ, 4.XI.1950 року) кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.
Керуючись правом на доступ до офіційних документів, визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе, ратифікованої Законом України №631-ІХ від 20.5.2020р.
Користуючись ст.32 Конституції України відповідно до якої кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною таємницею або іншою захищеною законом таємницею.
Відповідно до ст. 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечується обов'язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників інформації, оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої діяльності згідно зі ст.ст. 3, 4, 14 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
У відповідності до ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Та відповідно до ст. 57 Конституції України всі закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.
Відповідно до ст. 5 Закону України “Про доступ до публічної інформації” доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому згідно зі ст. 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Акцентую Вашу увагу на тому, що ст.15 Закону України “Про доступ до публічної інформації” зобов'язує розпорядників інформації оприлюднювати інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності, фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо), а ст.14 цього закону передбачає обов’язок розпорядників інформації надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію.
Зважаючи на вищенаведене, відповідно до стст. 5, 6, 13 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, стст. 5, 6, 9, 10, 28, 29, 30, 32, 33, 45 Закону України “Про інформацію”,

Вимагаю:

1. Надати завірену належним чином фотокопію розпорядчого акту (ЗАКОНУ) про утворення державного органу з назвою “ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ” з ЄДРПОУ 43316386;
2. Надати завірену належним чином фотокопію розпорядчого акту (ЗАКОНУ) про утворення державного органу з назвою “САМБІРСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У САМБІРСЬКОМУ РАЙОНІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ” з ЄДРПОУ 34973544;
3. Надати копії відбитку (відтиску) печатки та власного бланку державного органу з назвою “ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ”;
4. Надати копії відбитку (відтиску) печатки та власного бланку державного органу з назвою “САМБІРСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У САМБІРСЬКОМУ РАЙОНІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ”;
5. Надати завірену належним чином фотокопію наказу про призначення керівника (голови) органу з назвою “ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ” ВАСИЛЬЧУК ВІКТОРІЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ;
6. Надати завірену належним чином фотокопію наказу про призначення керівника (голови) органу з назвою “САМБІРСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У САМБІРСЬКОМУ РАЙОНІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ” ХАНАС ІРИНИ ІВАНІВНИ;
7. Надати завірену належним чином фотокопію присяги державного службовця складеної ВАСИЛЬЧУК ВІКТОРІЄЮ ОЛЕКСАНДРІВНОЮ;
8. Надати завірену належним чином фотокопію присяги державного службовця складеної ХАНАС ІРИНОЮ ІВАНІВНОЮ і всіма державними виконавцями.
Відповіді на поставлені запитання підтверджувати належними копіями документів, із зазначенням такої інформації. У випадку, якщо доступ до запитуваної інформації обмежено, надайте документи, що підтверджують вказану обставину.
Відповідно до ст. 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, висуваю вимогу надати відповідь в строк, визначений законом (5 робочих днів з дня отримання запиту), надіславши відповідь на зазначену адресу: 81400 Львівська область, м. Самбір, вул. Ів. Франка, 29 кв.36 та в електронному вигляді на мою електронну адресу: [email address]
Зосереджую вашу увагу на тому, що відповідно до положень чч. 2, 3 ст. 22 даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
Слід зазначити, що п.7 ст.6 Закону України “Про доступ до публічної інформації” вказує, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений, а також у ст. 13 ч. 2 п. 4 вказано: “До розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють:
- іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією)”.
Акцентую увагу на Указ Президента України від 07.02.2008 № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.
З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України (254к/96-ВР ) права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, права громадян на участь в управлінні державними справами, а також підвищення ефективності роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування зі зверненнями громадян…
Недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;
викорінення практики визнання заяв чи скарг не обґрунтованими без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень.

Забороняю:
1. Приєднувати мене до фізичної особи, що є приниженням гідності Муж-Чини та людини.
2. Застосовувати, щодо мене у випадках звернення, усного або письмово-го, та визначенні мого цивільного й правового статусу у будь-яких документах, форми “фізична особа”, так як фізичні особи з ПАСПОРТАМИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ на території унітарної держави Республіки Україна — не є громадянами (визначення Генеральної Асамблеї ООН 1977р.), і навіть більше не є людьми.
3. Збір, зберігання, обробку персональних даних.

Залишаю за собою усі права. Без шкоди і збитків для мене й мого роду.
Всі права збережено.
Без акцепту. Без обороту на мене, окрім прибутку.
Честь маю ©: Микола син Петра з роду Сапіга
Не приказу

Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції,

1 Attachment

--
З повагою,
Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції,

5 Attachments

--
З повагою,
Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції