Щодо співпраці державних органів з питань реінтенрації та деокупації АРК

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Євгенія Солодихіна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Євгенія Солодихіна

Доброго дня!
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію:
1) Чи відбувається взаємодія Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України з Представництвом Президента України в АР Крим?
2) Чи схвалювалася спільна стратегія між двома державними органами або план спільних дій щодо реінтеграції та деокупації АР Крим від російського окупаційного режиму?
3) Чи існують спільні напрацювання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та Представництва Президента України в АР Крим щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб з АРК відносно їх працевлаштування, забезпечення житлових потреб, оподаткування їх підприємницької діяльності, створення спрощених умов для започаткування бізнесу, права на участь у виборах тощо?
4) Чи проводиться робота Міністерством і Представництвом в регіонах щодо захисту переселенців і чи є в регіонах представники органів (із вказівкою контактних адрес, телефонів)?
5) Чи проводяться спільні наради, зустрічі та інші ділові заходи в Києві обох держорганів?
6) Чи надавалися до робочої групи Конституційної комісії щодо АР Крим Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та Представництвом Президента пропозиції щодо бачення змін до Основного Закону?
7) Хто приймає участь у робочій групі Конституційної комісії щодо АРК від міністерства і представництва? Чи визначена окрема особа від двох органів?
8) Чи провадяться консультації міністерства і представництва відносно розбудови КПВВ на кордоні Херсонщини та окупованого Криму?
9) Хто з керівників департаментів чи управлінь міністерства і представництва відповідальний за взаємодію між двома органами?
10) Чи надаються проекти підзаконних актів представництвом на розгляд Міністерства та Кабінету Міністрів?
11) Чи подаються Міністерством проекти підзаконних актів на розгляд Представництву?
12) Чи розроблялися спільні проекти Законів міністерством і представництвом?

З повагою,

Євгенія Солодихіна

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Є. СОЛОДИХІНІЙ
[FOI #30359 email]

Шановна пані Євгеніє!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 22.01.2018, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів з веб-сайту “Доступ до правди”, в межах компетенції повідомляємо.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Законом України “Про Кабінет Міністрів України” та § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, визначено, що Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації.
Згідно із Положенням про Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 08.06.2016 № 376, МТОТ є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та окремих територій Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. МТОТ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє, зокрема з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України.
Положенням про Адміністрацію Президента України, затвердженим Указом Президента України від 02.04.2010 № 504, визначено, що основними завданнями Адміністрації Президента України є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень.
Разом з тим, згідно із підпунктом 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади” Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” надіслано до МТОТ та Адміністрації Президента України для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріат Кабінету Міністрів України

показати цитоване

1 Attachment

МТОТ

Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформаці,

1 Attachment

Представництво Президента в криму,

1 Attachment

1 Attachment

МТОТ

1 Attachment

Повторно. МТОТ

1 Attachment

Повторно. МТОТ

Представництво Президента в криму,

1 Attachment