Щодо статистичних даних по видачі та тичасовій видачі (екстрадиції)

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Міністерство юстиції України є центральним органом виконавчої влади та головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику.

Питання видачі та тимчасової видачі (екстрадиції) підозрюваних, обвинувачених у кримінальних провадженнях під час досудового розслідування за зверненнями іноземних держав до України та за зверненнями України до іноземних держав — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою численних публікацій в засобах масової інформації й викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати статистичну інформацію щодо кількості запитів щодо видачі та тимчасової видачі (екстрадиції) надійшло до України від іноземних держав з 2021 року по теперішній час, яка кількість з них була задоволена в розрізі кожної країни, зазначенням виду кримінального правопорушення та міжнародного договору чи Конвенції, які стали підставою для задоволення.

(2) Надати статистичну інформацію щодо кількості осіб, яких було передано (екстрадовано) з України до іноземних держав з 2021 року по теперішній час, в розрізі кожної країни та з зазначенням виду кримінального правопорушення.

(3) Надати статистичну інформацію щодо кількості запитів щодо видачі та тимчасової видачі (екстрадиції), які були направлені Україною до іноземних держав з 2021 року по теперішній час, яка кількість з них була задоволена в розрізі кожної країни, зазначенням виду кримінального правопорушення та міжнародного договору чи Конвенції, які стали підставою для задоволення.

(4) Надати статистичну інформацію щодо кількості осіб, яких було передано (екстрадовано) до України з іноземних держав з 2021 року по теперішній час, в розрізі кожної країни та з зазначенням виду кримінального правопорушення.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Погорелова Л.О.(МинЮст), Міністерство юстиції України

3 Attachments

 

,

̳

. 279 68 79 / . 270 54 53

[1]MINJUST LOGO

 

 

 

References

Visible links

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Міністерство юстиції України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]