Щодо участі іноземних громадян у здійсненні державного управління та управління особливо важливими для економіки підприємствами

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.
Міністерство економіки України — є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління державним сектором економіки та здійсненює контроль за додержанням інтересів держави в управлінні її корпоративними правами.

Попередження загроз національній безпеці України у сфері економіки, запобігання впливу потенційних загроз на діяльність державних підприємств, товариств і вжиття заходів гарантування та забезпечення економічної безпеки, як невід’ємної складової національної безпеки України — є предметом широкої суспільної дискусії та стало темою чисельних публікацій в засобах масової інформації, що викликало нагальну потребу звернутись з цим запитом.

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про іноземних громадян, зазначивши їх посаду та громадянство, які працювали на керівних посадах та в наглядових радах особливо важливих для економіки підприємств в період з 2014 року і по теперішній час.

(2) Надати інформацію які заходи розроблені та вживаються Міністерством економіки України з метою моніторингу потенційних загроз національній безпеці України у сфері економіки.

(3) Надати скан-копію відповіді на мій інформаційний запит від 14.02.2022, який було направлено Листом Секретаріату Кабінету Міністрів України № 4714/0/2-22 від 17.02.2022 до Мінекономіки для надання відповіді.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Якуш Тетяна Михайлівна, Міністерство економіки

4 Attachments

3201-07/38538-09 Дата реєстрації: 16.06.2022 15:46:13

Щодо участі іноземних громадян у
здійсненні державного управління та управління особливо
важливими для економіки підприємствами

Це повідомлення було надіслано з системи АСКОД