Запит за кодом ЄДРПОУ

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Сергій, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Запит на інформацію
Двадцять шосте січня дві тисячі двадцять четвертого року
Ст.6 Загальної декларації прав людини 1948 року та ст.16 Міжнародного
пакту про громадянські та політичні права зазначає право людини на
визнання її правосубʼєктності, де б вона не перебувала, тому я, Сергій
Юрійович роду Євцихевич, користуюсь своїм правом заявляю, що я людина в
правовому статусі людина, який є народ, та згідно ст.15 Загальної
декларації прав людини маю право на громадянство, залишаю за собою право
отримувати винагороди громадянина (Союзу РСР), про що я в заявляю!
Розділом 4 Декларації про державний суверенітет України мені забезпечили
право на збереження громадянства держави(Союзу РСР).
Так як, людина, виступає в правових відносинах через юридичні фікції,
тобто через фізичну особу або автора, а згідно зі змістом права на
використання імені та визнання людину автором та творцем, то автор – як
об’єкт інтелектуальної власності людини може бути наділених певними
повноваженнями виступати від її імені в правових відносинах з урахування
всіх майнових та немайнових прав.
Людина може реалізувати себе в праві, через створену інтелектуальну
власність – автора, використовуючи право на визнання людини творцем,
автором, виконавцем, винахідником тощо (ст. 420,421,423-426 вашого ЦКУ).
Повідомляю, я - автор, що діє від імені Сергій Юрійович Євцихевич, задля
реалізації своїх прав та захисту своїх інтересів в усіх сферах
життєдіяльності людини!!!
Відповідно до ст.3,5,8,9,19 Конституції України, Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод (ст.1,17,53) та
ст.202,203,509,510,511,526,527,546,626,636 Цивільного кодексу України, я
- автор, користуючись своїм правом самостійної вимоги Кредитора (як
третя сторона Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод
1950 року - основного міжнародного договору, створеним на основі
Загальної декларації прав людини та підписаного Україною як державою, що
створює зобовʼязальні правовідносини) до Боржника, без права зворотньоі
вимоги, про що і заявляю.
Боржник зобовʼязаний утриматися або вчинити певні дії на користь
Кредитора, які вказані в основному міжнародному договорі!
На підставі ст. 19 Загальної Декларації прав людини, ст.19, ч.2
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Конвенції Ради
Європи про доступ до офіційних документів (документ 994_001-09),
ст.34,40 Конституції України, ст.1,2,3,4,,5,6,7,10,12,14,16,19 Закону
України Про доступ до публічної інформації, ст.2,3,5,6,7,11 Закону
України «Про інформацію» та Закону України *Про звернення громадян*, які
надають право звертатись із заявами/скаргами/пропозиціями/запитами до
розпорядників інформації щодо надання інформації, вимагаю надати
наступну інформацію (наступні документи).

Вимагаю надати відповіді на запитання:
1. Які юридині особи зареєстровані на обліку в ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ з ідентифікаційними номерами– код 09504802 та 08353525?
2. Яка юридина особа зареєстрована на обліку в ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ з ідентифікаційним номером – код 26637203?
3. Яка юридина особа зареєстрована на обліку в ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ з ідентифікаційним номером – код 00034022?
4. Яка юридина особа зареєстрована на обліку в ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ з ідентифікаційним номером – код 00031101?
5. Чи знаходиться на обліку в ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ суб’єкт з найменуванням «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ» в м. Дніпро?
6. Чи знаходиться на обліку в ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ суб’єкт з найменуванням «Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки» в м. Дніпро?
7. Чи знаходиться на обліку в ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ суб»єкт з найменуванням «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ» або ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОТЦК ТА СП?

Відповідь вимагаю надати з дотриманням ДСТУ 4163:2003 з урахуванням повного реквізиту підпису відповідальної особи (власний підпис та печатка).
Тлумачення поняття "документ" знаходиться у научно-практичному коментарі до статей 357,358 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.
Я - автор, дозволяю обробку персональних даних лише для отримання відповіді на мое питання, з дотриманням усіх законних норм обробки персональних даних, що регламентуються Законом України «Про захист персональних даних»!
Забороняю використовувати персональні данні у спосіб або з метою, які звужують конституційні права і свободи людини та громадянина згідно внутрішнього та міжнародного законодавства УКРАІНИ.
Забороняю передавати персональні данні третім особам без згоди автора, при будь-яких діях володільця, крім цього звернення.
Забороняю використовувати щодо мене будь які фікції та презумпції, подобні ст.12, 24 ЦКУ та всі майбутні ваші аферти залишаю без акцепту щодо мене, в будь-якій формі.

ЗАБОРОНЯЮ застосовувати щодо мене у випадках звернення письмового або
усного, та при визначенні мого цивільного та правового статусу у
будь-яких документах, листах, відповідях термін «фізична особа»,
«особа», «громадянин України», «клієнт», «споживач» та інші позначення
що приєднують людину до терміну «фізична особа», «штучна людина»,
«видумана людина», «персона», та інші подібні звернення, звертання
порядком визначеним для фізичних осіб - громадян України за ПРІЗВИЩЕМ
ІМЕНЕМ ПО БАТЬКОВІ, а саме так як вказуються торгівельні марки, товарні
знаки, та інші визнані об’єкти, в тому числі застосовувати у зверненні
до мене наступні персональні дані що зкомпільовпні з даних людини та/або
громадянина, в тому числі але не виключно: РІЗНІ КОМПІЛЯЦІЇ ФІЗОСІБ,
тощо.
Вимагаю звертатися до мене згідно норм Українського правопису(параграф
49) та з урахуванням української традиції, а саме Сергій Юрійович
Євцихевич.
ВИМОГА: надати не пізніше 5 робочих днів з дня отримання цього
звернення, відповідь про прийняття, та надати факт фіксації заяви у
журналі обліку громадян відповідно до ПОСТАНОВИ від 14 квітня 1997 р. №
348 Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в
органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях
громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм
власності, в засобах масової інформації (Документ 34897-п) в поточній
редакції., із зазначенням номеру вхідної кореспонденції, та / або
відповідно до профільного наказу юридичних осіб, яким передбачено саме
облік а не реєстрація вхідної кореспонденції. За необхідності облікувати
заяву під протокол. Надати копію витягу з журналу та / або талон обліку..
Звертаю увагу, що доступ до інформації забезпечується із принципами прозорості, відкритості та рівноправності. 
Якщо запитуваної інформації у вас немає, то вимагаю відправити запит до розпорядника інформації.
З повагою,
З честю та совістю,

За та від ЄВЦИХЕВИЧ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
Ав: © Сергій

ГАРІФОВА Світлана Миколаївна,

1 Attachment

Ǧ Ҧ
'! 
צ 07.03.2024 (. /-505-24)  -צצ, .
צ æ. 
צĦ ̦ϧ æ
æ Φæ
ϧ ,
. 044 287 06 72

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]