14Пенсія15

До цього запиту є юридичний коментар. Перейти до коментаря

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1. Управління Пенсійного фонду України в м. Вінниці (ВПФУ)
2. Керівнику ВПФУ
ел. пошта: [email address]
Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене (хоча і не вимагається) накладення власноручного підпису на електронних зверненнях та запитах, а також вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України (звичаєве право), в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м.Вінниці.
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист включає запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист включає заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист включає звернення з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист включає звернення в порядку квазі-судової процедури за приписами закону України «Про звернення громадян» з метою оскарження та захисту моїх порушених прав людини.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про інформацію» в сукупності із Законом України «Про звернення громадян»; д) СКАРГИ в порядку Закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
1. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТАМИ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВАМИ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме дані за 2015 рік:
1.1. Чистий розмір моєї пенсії без урахування будь-яких інших пенсійних виплат та доплат, та дату його актуалізації (дійсності).
1.2. Загальну кількість фактів призначень та/чи будь-якої зміни моєї пенсії, включно зміни її розміру – без урахування будь-яких інших пенсійних виплат та доплат.
1.3. Усі рішення та інші акти індивідуальної дії щодо мене про призначення та/чи будь-яку зміну моєї пенсії та/чи зміни моєї пенсії, включно зміни її розміру – без урахування будь-яких інших пенсійних виплат та доплат.
1.4. Усі прямі лінки (інтернет-посилання) на оприлюднення на сайті ВПФУ, інших структур ПФУ усіх запитаних актів індивідуальної дії щодо мене про призначення та/чи будь-яку зміну моєї пенсії та/чи зміни моєї пенсії, включно зміни її розміру – без урахування будь-яких інших пенсійних виплат та доплат.
1.5. Актуальні розміри моєї пенсії без урахування будь-яких інших пенсійних виплат та доплат, в розрізі місяців чи більш дрібних (при потребі) періодів їх чинності, в форматі Excel, придатному для подальшої обробки даних.
1.6. Загальну кількість запитаних актів індивідуальної дії щодо мене, які не оприлюднені в даний час.
1.7. Прізвища, імена та по-батькові, найменування посад, персональні службові електронні адреси та телефони, місця проживання усіх посадових (службових) осіб ВПФУ, відповідальних за оприлюднення актів індивідуальної дії щодо мене.
1.8. Усі рішення щодо притягнення до дисциплінарної та інших видів відповідальності відповідальних посадових осіб за цією скаргою.
1.9. Усі рішення щодо притягнення до майнової відповідальності відповідальних посадових осіб за цією скаргою.
1.10. Усі інші акти реагування ВПФУ на викладені в цьому листі факти.
1.11. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ВПФУ цього листа.
1.12. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації в ВПФУ.
1.13. Належне рішення за цією скаргою.
1.14. Прямі інтернет-посилання на оприлюднення рішення за цією скаргою та лист-відповідь мені, а також на усі інші релевантні акти індивідуальної дії щодо мене.
1.15. Прошу надати мені усі запитані документи, включно за усіма викладеними тут запитами та заявами, у формі оригіналів чи належно засвідчених цифрових (електронних) факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання інших засобів комунікації зі мною за цим листом.
2. ВИМОГИ ЗВЕРНЕНЬ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЇХ ПРАВ ЛЮДИНИ
2.1. Негайно оприлюднити на сайті ВПФУ усі запитані акти індивідуальної дії щодо мене, які не оприлюднені в даний час.
2.2. Негайно повідомити мені прямі інтернет-посилання на оприлюднення запитаних актів індивідуальної дії щодо мене.
2.3. Прошу надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, але не пізніше встановленого законом граничного строку, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, текстів скарг (проектів) від мого імені в порядку закону України «Про звернення громадян» на адресу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про повноаспектний захист моїх прав від викладених тут протиправних дій щодо мене, зокрема, для складення та подання суду протоколів про вчинення відповідальними посадовими особами ВПФУ 1) порушень правил обробки моїх персональних даних, ст.188-39 КУпАП, 2) порушень закону України "Про доступ до публічної інформації", ст.212-3.2 (1, 9) КУпАП) – неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законом України "Про доступ до публічної інформації". В проекти скарг прошу включити дані про мене як жертву (потерпілу) та свідка вчинених правопорушень та про завдання мені порушеннями майнової та немайнової шкоди.
2.3.1. При цьому кожну скаргу на кожного одного адресата про кожен окремий факт порушень – про кожен факт неоприлюднення кожного окремого запитаного акту індивідуальної дії щодо мене, про кожен факт необробки моїх персональних даних шляхом неоприлюднення кожного окремого запитаного акту індивідуальної дії щодо мене, – з оскарженням однієї оскаржуваної особи, прошу викласти у формі окремого документу – і всі проекти скарг прошу надати мені в розумний строк.
2.3.2. Прошу не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду(и), прізвище(а), ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ВПФУ, кому буде доручено надання мені первинної правової допомоги у формі складення проектів запитаних мною скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових доказів.
2.3.3. При неможливості надання мені ВПФУ запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію в сумі вартості неотриманих (ненаданих) публічних послуг – середньоринкову вартість складення скарг адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум.
2.3.4. За офіційними нормативами часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, на 1 позов/скаргу/заяву витрачається 8-14 год. За відкритими даними, мінімальна вартість 1 год. праці адвоката складає від 50% актуального прожиткового мінімуму для працездатних, затвердженого законом про поточний бюджет (січень 2020 року – 2 027 грн). Орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом звернень, заяв тощо станом на лютий-березень 2018 року складає від 500 грн./сторінку, з наступним її коригуванням пропорційно зміні мінімальної вартості 1 години праці адвоката. Зазвичай середній об’єм мотивованої, з посиланням на джерела права, скарги про повноаспектний захист прав людини складає від 6-8 сторінок. Це означає, що мінімальна вартість подібної скарги, відкоригована станом на січень 2020 року, складатиме не менше 6 000-8 000 грн. В такому випадку середня вартість створеної адвокатом однієї якісної скарги складатиме не менше 7 000 грн. за одну скаргу.
3. ВИМОГИ СКАРГИ
3.1. Прошу провести за моєї участі перевірку цієї скарги та службове розслідування наведених фактів неоприлюднення запитаних актів індивідуальної дії щодо мене та встановити та притягти до встановленої законом дисциплінарної та матеріальної відповідальності усіх винних відповідальних осіб.
3.2. Постановити, що мали місце порушення ст.8 в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод у формі неоприлюднення на офіційному сайті (сторінці) ВПФУ актів індивідуальної дії щодо мене.
3.3. Поновити мої порушені права шляхом негайного оприлюднення на офіційному сайті (сторінці) ВПФУ усіх актів індивідуальної дії щодо мене
3.4. Сплатити мені, включно шляхом стягнення з винних посадових осіб, моральну (немайнову) шкоду за кожен факт неоприлюднення запитаних актів індивідуальної дії щодо мене в розмірі 100 євро за кожен факт неоприлюднення кожного акту індивідуальної дії щодо мене плюс 1 євро за кожен день прострочки такого оприлюднення, за курсом НБУ станом на день сплати, плюс усі податки, які можуть бути стягнуті з цієї суми. Роз’яснюю, що такі розміри відшкодування моральної шкоди визначені як мінімальні судом – ЄСПЛ, шляхом присудження справедливої сатисфакції у формі моральної шкоди за аналогічні порушення ЄКПЛ.
3.5. Розглянути цю скаргу в розумний строк, тобто, мінімально достатній для її об’єктивного вирішення, що складає приблизно 2-3 дні, та у моїй присутності. Для цього прошу завчасно повідомити мені місце та час розгляду скарги.
3.6. Прошу також:
3.6.1. надати мені всі матеріали з перевірки скарги;
3.6.2. ухвалити та надіслати мені належне рішення за цією скаргою, як цього вимагає закон;
3.6.3. оприлюднити рішення за скаргою та лист-відповідь мені, як акти індивідуальної дії, на сайті ВПФУ, як цього вимагає закон;
3.6.4. повідомити мені прямі інтернет-посилання на оприлюднення рішення за цією скаргою та лист-відповідь мені, а також на усі інші релевантні акти індивідуальної дії щодо мене.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, включно і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. При цьому я вимагаю вилучення з наданих мені документів конфіденційної інформації про мене, а саме моєї домашньої адреси, приватних адрес електронної пошти та номерів телефонів. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
11.01.20
З повагою,
Підпис: Н.М. Щербата – Наталя Михайлівна Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

ГУПФУ у Вінницькій області, Управління Пенсійного фонду України в м. Вінниці

2 Attachments

Юридичний коментар

Коментує Людмила Опришко, адвокатеса, медіа-юристка ГО "Платформа прав людини"

Документ, поданий заявницею, містить посилання на різні правові акти, зокрема, закони України "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних" тощо. До нього включено і прохання надати інформацію, і скарги і звернення про проведення перевірки, надання правової допомоги тощо. Тепер перед Управлінням пенсійного фонду буде стояти нелегке завдання: визначити справжню правову природу цього листа. Без цього неможливо застосувати належну процедуру розгляду піднятих у документі питань.
Ми не можемо упереджувати рішення, яке буде прийнято за результатами розгляду цього звернення. Втім вже зараз можна сказати, що до нього включено чимало вимог, які не повинен містити запит на доступ до публічної інформації. Всі заяви, скарги, зауваження, клопотання розглядаються відповідно до приписів Закону України "Про звернення громадян", навіть якщо вони включаються до документу під назвою "запит на доступ до публічної інформації". В цьому разі визначальною є не форма документу, а його суть.
Відповідно, ми не радимо надалі проводити подібні експерименти. До запитів необхідно включати лише ті вимоги, які стосуються надання публічної інформації. Решту ж вимог доцільніше подавати у формі скарг, заяв, клопотань та інших звернень.