268Газ

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Наталя Михайлівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
Міністерство енергетики (Міненерго)
01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-45, e-mail: [email address], [email address]

звертається: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ВХК 454298, видане 19.08.22 ТСЦ 546
21005, м. Вінниця, житло

268Газ

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Відповідно до закону України “Про електронні довірчі послуги”,
“Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
12) електронний підпис - електронні дані, які додаються ПІДПИСУВАЧЕМ до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис;
13) електронні дані – БУДЬ-ЯКА ІНФОРМАЦІЯ в електронній формі”.
Цей припис права означає, що вільне обрання форми, змісту та вигляду електронного підпису є виключним правом людини (підписувача), і жодний чиновник не вправі обмежувати її в цьому праві, включно не вправі визначати, яким саме має бути електронний підпис дописувача.
Відповідно до однієї з сучасних наукових енциклопедій, «На сьогодні використовують такі види Е.п.: 1) простий текстовий підпис в електронному листі; 2) активація на веб-сайті відповідного напису або встановлення в запропонованому пункті меню сайту «прапорця», що означає намір взяти на себе певні зобов’язання; 3) цифрове зображення відсканованого рукописного підпису, який приєднується до електронного документа; 4) особистий ідентифікаційний номер PIN-код (скор. від англ. Personal Identification Number — особистий номер); 5) код, що його автор повідомлення використовує для ідентифікації самого себе; 6) особистий біометричний ідентифікатор (напр., відбиток пальця чи сітківки ока); 7) електронний цифровий підпис, що створюється шляхом використання криптографічного відкритого ключа» («Фармацевтична енциклопедія»).
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом (найпоширенішим в практиці), відповідним приписам ст.ст.1.12), 1.13) закону України “Про електронні довірчі послуги”, шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме мого власноручного підпису, виконаного особисто мною машинописним способом, у вигляді мого власного прізвища та ініціалів такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці з присвоєною адресою, яка є моєю конфіденційною інформацією і, за приписами Конституції України, не підлягає збиранню та використанню.
Цей лист містить звернення з метою реалізації та захисту моїх прав людини.
Цей лист містить запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить заяви, включно на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
Факти
Листом від 06.10.23 №119/2.1.5-40047-2023 ТОВ «ГК «Нафтогаз України» повідомило мені, що з 01.05.2022 згідно з наказом Міністерства енергетики України від 08.06.2022 № 198 включило до Реєстру своїх споживачів мій будинок за адресою: м. Вінниця, (конфіденційна адреса – авт.) як газифікований об’єкт за ЕІС-кодом 56XM01A16556060M з присвоєним особовим рахунком №910264361.
Вимоги
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації та захисту моїх прав людини, мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), забезпечує реалізацію моїх конституційних прав, свобод і обов'язків; необхідна мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Правові підстави постачання газу ТОВ «ГК «Нафтогаз України» побутовим споживачам м. Вінниці.
2. Фактичні підстави постачання газу ТОВ «ГК «Нафтогаз України» побутовим споживачам м. Вінниці.
3. Загальну кількість та перелік усіх ліцензій, інших державних дозволів, виданих ТОВ «ГК «Нафтогаз України» на постачання газу побутовим споживачам м. Вінниці.
4. Усі ліцензії, видані ТОВ «ГК «Нафтогаз України» на постачання газу побутовим споживачам м. Вінниці.
5. Загальну кількість та перелік усіх документів, поданих ТОВ «ГК «Нафтогаз України» НКРЕКП для отримання усіх ліцензій, інших державних дозволів на постачання газу побутовим споживачам м. Вінниці.
6. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх документів, поданих ТОВ «ГК «Нафтогаз України» НКРЕКП для отримання усіх ліцензій, інших державних дозволів на постачання газу побутовим споживачам м. Вінниці.
7. Усі ліцензійні умови, обов'язкові до виконання ТОВ «ГК «Нафтогаз України» при наданні послуги постачання газу побутовим споживачам м. Вінниці, та джерела їх офіційного оприлюднення.
8. Управлінські рішення уповноваженого органу влади про надання ТОВ «ГК «Нафтогаз України» державних дозволів на постачання газу побутовим споживачам м. Вінниці.
9. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) Наказу Міністерства енергетики України від 08.06.2022 №198, яким до Реєстру споживачів ТОВ «ГК «Нафтогаз України» включено за ЕІС-кодом 56XM01A16556060M газифікований об’єкт за адресою: м. Вінниця, (конфіденційна адреса – авт.), з присвоєним особовим рахунком №910264361.
10. Статут ТОВ «ГК «Нафтогаз України».
11. Засновницький договір ТОВ «ГК «Нафтогаз України».
12. Документ про державну реєстрацію ТОВ «ГК «Нафтогаз України».
13. Усіх кінцевих бенеціарних власників ТОВ «ГК «Нафтогаз України».
14. Долю держави у власності ТОВ «ГК «Нафтогаз України».
15. Усі державні органи, уповноважені здійснювати контроль за діяльністю ТОВ «ГК «Нафтогаз України», та правові підстави таких повноважень.
16. Прошу навести усі релевантні документи та їх нормативні джерела.
17. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
18. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа, з реквізитами його вхідної реєстрації.
19. Якщо цей лист пересилатиметься належному адресату, прошу надати мені повну назву такого адресату, його поштову та електронну адреси та документальні докази факту, часу та способу надсилання (вручення) цього листа за належністю.
20. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу надавати відповіді та запитану інформацію ОКРЕМО на кожний один запит (заяву) цього листа та вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається КОЖНА ОКРЕМА відповідь та інформація.
Відповідь та запитану інформацію в цифрових (електронних) оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) – сканованих копіях документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), належно засвідчених відповідно до приписів пункту 5.26 ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, прошу надати мені в установлений законом 5-денний строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
17.10.23
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Шульга С.І., Міністерство енергетики України

1 Attachment

Міністерство енергетики України

1 AttachmentМіністерство енергетики України

1 AttachmentУвага!

Зазначена електронна адреса призначена лише для надсилання вихідної
кореспонденції.

Надіслані на неї відповіді видаляються!

Відповіді приймаються на електронну адресу [email address]

Міністерство енергетики України

1 AttachmentУвага!

Зазначена електронна адреса призначена лише для надсилання вихідної
кореспонденції.

Надіслані на неї відповіді видаляються!

Відповіді приймаються на електронну адресу [email address]

Міністерство енергетики України

1 AttachmentУвага!

Зазначена електронна адреса призначена лише для надсилання вихідної
кореспонденції.

Надіслані на неї відповіді видаляються!

Відповіді приймаються на електронну адресу [email address]