Безоплатна правова допомога, робітниками у яких відсутня освіта

До цього запиту є юридичний коментар. Перейти до коментаря

Доброго дня!

Запит на отримання публічної інформації
(в порядку ст. 19 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечується обов’язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників інформації, оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої діяльності згідно зі статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Звернувшись до Бюро вторинної правової допомоги у Подільского місцевого центру з надання вторинної правової допомоги, та отримавши відповідь, ми зясували:

Начальник Ананьївского відділу Майданюк І.О., взагалі не має вищої юридичної освіти.

Згідно відповіді Подільского місцевого центру з надання вторинної правової допомоги, у неї освіта з технікуму готельного господарства НЕ ВІДПОВІДАЕ РІВНЮ БАКАЛАВРА...

От же підтвердились наші здогатки.

Консультації юридичні, проводять так званний керівник дуже низького рівня.

Кординаційний центр з надання правової допомоги, надав відповідь від 27.02.2020 за номером ПІ - Ф - 0614 - 20/11 на наш Інформаційний запит:
Майданюк І.О. - має вищу юридичну освіту, по спеціальності - правознавство, м.Ананьїв

Той же центр, у відповіді 85/01 - 17 від 20.03.2020 зазначив, що Майданюк І.О. займалась у Київському технікумі готельного господарства, де немає змоги отримати вищу юридичну освіту...

От же, згідно Статті 14. Обов'язки розпорядників інформації, вказує, що

1. Розпорядники інформації зобов'язані:

6) надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію.

{Пункт 6 частини першої статті 14 в редакції Закону № 319-VIII від 09.04.2015}

Ви завідомо дали НЕВІРНУ, НЕПРАВДИВУ ТА НЕДОСТОВІРНУ інформацію..

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1) Скільки судових ісків склала за останні 3 роки саме Майданюк І.О.

2) Скільки судових ісків склали інші начальники відділів, по кожному окремо?

3) Кто саме та на яких засновах, назначив людину без вищої юридичної освіти на посаду начальника відділу з надання вторинної правової допомоги?

4) Яку саме юридичну допомогу, в змозі виказати спеціаліст рівня технікуму?

Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» просимо надати відповідь протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту.
Якщо запитувана інформаціє не відноситься до публічної інформації, відповідь прошу надати в рамках Закону «Про інформацію» та «Про звернення громадян».

Відповідь просимо направити на поштову адресу(65033, м.Одеса, вул.Новікова 2а, буд.42а),Звертаю Вашу увагу, що у випадку ненадання відповіді на запит або надання неповної інформації, ми будемо змушені звертатись за захистом свого права на інформацію до суду та притягнення, до адміністративної відповідальності за статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З повагою,

голова громадської організації "Корупція стоп"

Француз Ігор Вікторович

Державна служба України з питань праці

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Юридичний коментар

Коментує Тетяна Олексіюк, експертка з доступу до інформації

Направляючи запит на доступ до публічної інформації слід завжди пам’ятати про те, що запитувана інформація має відповідати критеріям «готова і доступна». Це має бути досить чітко визначена інформація, документ, витяг з документу тощо.

Коли запитувач формулює запит як "Яку саме юридичну допомогу в змозі виказати спеціаліст рівня технікуму?" не слід очікувати, що у розпорядника публічної інформації є заздалегідь готова інформація для відповідь на це питання.

Ключова різниця між запитом на інформацію та зверненням громадян полягає в тому, що у відповідь на запит Вам можуть надати інформацію, котра вже є готовою і зафіксованою у розпорядника. А от у відповідь на звернення громадян Ви отримаєте роз’яснення, котре підготували спеціально для Вас та тільки відносно Вашої ситуації. Звідси різні строки надання відповіді (5 робочих днів на запит та до 45 днів на звернення) та різні вимоги до оформлення запиту на інформацію і звернення громадян.

Якщо Ви хочете подати запит на інформацію пишіть у питаннях: «Прошу надати копію рішення/розпорядження/проекту рішення №…», «Прошу надати копію документу, який встановлює/регулює….». У інформаційному запиті уникайте прохання роз’яснити, розглянути конкретну скаргу чи врегулювати конфліктну ситуацію – це буде розцінене розпорядником як звернення громадян.

Це не означає, що при виникненні обгрунтованих претензій до роботи розпорядника публічної інформації немає інструментів для вирішення питання. Незважаючи на те, чи розцінив розпорядник Ваш лист як запит на доступ до публічної інформації, чи як звернення громадянина, відповідь має надійти. Щодо цього запиту хочу звернути увагу, що він є за своєю суттю зверненням та підпадатиме під регулювання спеціального закону (Закон України «Про звернення громадян»).

Стаття 1 Закону України «Про звернення громадян» встановлює, що громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Слід разом з цим пам’ятати, що скарга подається в порядку Закону України «Про звернення громадянина», тому притримуйтеся будь ласка порядку подання звернення громадянина, передбаченого статтями 5-8 Закону України «Про звернення громадян».