Чи відноситься стаж роботи Головного спеціаліста відділу з режимно-секретної роботи апеляційного суду, до стажу роботи у галузі права?

До цього запиту є юридичний коментар. Перейти до коментаря

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Відповідно до ст. 27 ЗУ "Про прокуратуру" прокурором місцевої прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 27 ЗУ "Про прокуратуру" стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Прошу надати інформацію та роз"яснити чи зараховується стаж на посаді Головного спеціаліста відділу з режимно-секретної роботи
апеляційного суду, після здобуття освітньо-кваліфікаційним рівня "магістра" за спеціальністю «Право», як стаж роботи в галузі права?

Також повідомляю, що у вимогах до Головного спеціаліста відділу з режимно-секретної роботи апеляційного суду, вимагається вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право» за спеціальністю «Право».

Прошу, взяти до уваги, що у постанові Верховного Суду від 21 серпня 2018 року по справі № 800/540/17 Велика Палата Верховного Суду прийшла до висновку, що характер виконуваних посадових обов'язків ("суто технічні", "не пов'язані з розробленням або застосуванням норм права"), аналіз яких міститься в оскаржуваному рішенні відповідача та в рішенні суду першої інстанції, з огляду на положення частини першої статті 27 Закону N 1697-VII (Перелік N 1697-VII) за умови наявності в особи, яка працює за спеціальністю "Правознавство", вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, не впливає на необхідність зарахування стажу роботи особи на такій посаді до стажу роботи в галузі права.

З повагою,

Ростислав

Відділ діловодства 1ААС,

2 Attachments

!
.

ϲ.
,

..
:(06264) 2-35-13, : (06264) 5-94-25

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Юридичний коментар

Коментує Тетяна Олексіюк, експертка з доступу до інформації

На жаль, відмова розпорядника надати інформацію у відповідь на цей запит є правомірною з наступних причин.

Цей запит є за своєю суттю зверненням громадянина та підпадатиме під регулювання спеціального закону (Закон України «Про звернення громадян»). Незважаючи на те, що запитувач написав "прошу надати інформацію", надалі все його прохання стосується надання роз'яснення. Подібний запит також може бути розцінений як прохання про надання правової допомоги, проте слід пам'ятати, що звернення з проханням надати безоплатну правову допомогу також підпадають під дію спеціального закону (Закон України "Про безоплатну правову допомогу"). Не буду заглиблюватися у аналіз вимог цього закону, зазначу лише, що прохання про надання безоплатної правової допомоги має бути оформлене в іншому порядку, ніж запит на доступ до публічної інформації.

Стаття 1 Закону України «Про звернення громадян» встановлює, що громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Ключова різниця між запитом на інформацію та зверненням громадян полягає в тому, що у відповідь на запит запитувачеві мають надати інформацію, котра вже є готовою і зафіксованою у розпорядника. А от у відповідь на звернення громадян запитувач отримає роз’яснення, котре підготували спеціально для нього та тільки відносно його ситуації. Звідси різні строки надання відповіді (5 робочих днів на запит та до 45 днів на звернення) та різні вимоги до оформлення запиту на інформацію і звернення громадян.

Якщо Ви хочете подати запит на інформацію пишіть у питаннях: «Прошу надати копію рішення/розпорядження/проекту рішення №…», «Прошу надати копію документу, який встановлює/регулює….». У інформаційному запиті уникайте прохання роз’яснити, розглянути конкретну скаргу чи врегулювати конфліктну ситуацію – це буде розцінене розпорядником як звернення громадян.

Тому раджу подати до цього розпорядника звернення в порядку, передбаченому Законом України "Про звернення громадян", не забути про вимоги, які цей закон встановлює для звернення громадянина, передбачені статтями 5-8 Закону України «Про звернення громадян».