Як регулюються мирні збори

Каріна Манжай

Каріна Манжай
Український незалежний центр політичних досліджень

[email address]

ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до ст. 34 Конституції України, ст. 5 Закону «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Згідно з статтями 3, 4 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов’язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію у тому числі за максимально спрощеною процедурою подання інформаційного запиту на інформацію.
Враховуючи викладене, прошу надати публічну інформацію, яка знаходиться у Вашому розпорядженні ради та стосується:
1. Порядку проведення мирних зібрань на території м. Могилів-Поділь
2. Чи затверджено Положення про проведення масових/мирних заходів у м. Могилів-Поділь. Якщо таке існує, прошу надіслати його копію.
3. Якщо спеціального положення не існує, чим керуються відносини з приводу мирних зборів.

Інформацію прошу надати на електронну адресу в визначений законом строк.

29.05.2014