Ірпінська міська рада (відвідуваність депутатів)

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування” місцеве самоврядування в Україні здійснюється на основі принципу гласності. Міська рада є представницьким органом територіальної громади, що здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України і законами України, а також приймає від її імені рішення. Міська рада складається з депутатів, наділених відповідно до закону правом представляти інтереси територіальної громади.

Згідно із ч. 4 ст. 49 Закону України “Про місцеве самоврядування” депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. За ч. 5 ст. 49 Закону Украни “Про місцеве самоврядування” у разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 37 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії є підставою для відкликання виборцями обраного ними депутата місцевої ради.

У зв’язку з цим, на підставі Закону України “Про доступ до публічної інформації” прошу надати інформацію, а саме:
відомості про відвідування депутатами Ірпінської міської ради пленарних засідань ради та засідань постійних комісій в період з листопада 2010 року по 14 квітня 2015 року із зназначенням порядкового номеру чергової сесії та факту присутності або відсутності депутатів (у разі відсутності депутатів - із зазначення причин пропуску);

відомості про сесії Ірпінської міської ради, які відбулися в період з 1 листопада 2010 року по 14 квітня 2015 року, із зазначенням їх номеру та черговості (позачерговості);
Також прошу зазначити, які запити виносилися депутатами Ірпінської міської ради на розгляд ради в період з листопада 2010 року по березнь 2015 року.

З повагою,
координатор регіональної мережі Громадського руху ЧЕСНО
Ірина Федорів