Посадова інструкція начальниці УО Обухівського Виконавчого Комітету

До цього запиту є юридичний коментар. Перейти до коментаря

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Завірену копію посадової інструкції начальниці УО Обухівського Виконавчого Комітету Коломієць Олени Генадівни.

З повагою,

Tatyana Gumenyuk

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ - ОБУХІВ,

2 Attachments

Доброго дня!

Мій запит був проігнорований. Надана інформація не відповідає дійсності. Повторно прошу надати мені копію посадової інструкції Коломієнь Олени Генадівни, начальниці У з підписом і печаттю.

З повагою,

Tatyana Gumenyuk

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ - ОБУХІВ,

1 Attachment

Доброго дня!

Я не отримала той документ, який прошу у запиті. А це завіренуа копія посадової інструкції начальниці УО Обухівського Виконавчого Комітету Коломієць Олени Генадівни. Натомість, мені вислали зовсім інший документ витяг із положення Управління Освіти Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, розділ 5 Організація роботи Управління освіти.
.
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
.
Якщо такого документу, як посадова інструкція начальниці Управління Освіти Обухівського Виконавчого комітету у вас немає, прошу повідомити мене про це. Прошу терміново надати мені ці документи або повідомити про відмову, так як термін надання вами відповіді давно збіг. У разі ненадання або надання неповної інформації, я буду оскаржувати вашу бездіяльність відповідно до статті 23 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» до керівника розпорядника, вищого органу, суду або Омбудсмана.

З повагою,

Tatyana Gumenyuk

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ - ОБУХІВ,

1 Attachment

Доброго дня!

Згідно Кодексу Законів Про Працю Стаття 29. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце
До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний:
1) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.
2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Формулювання "до початку роботи" у будь-якому випадку означає заборону допускати працівника до виконання роботи відповідно до трудового договору до того, як будуть виконані вимоги ст. 29 КЗпП.

З повагою,

Tatyana Gumenyuk

Юридичний коментар

Коментує Тетяна Олексіюк, експертка з доступу до інформації

Відповідь цього розпорядника може бути визнана правомірною з огляду на наступне.

Розпорядник публічної інформації, Обухівська міська рада (виконавчий комітет якої надав відповідь на запит), може надати доступ тільки до тієї інформації, яка є готовою та доступною.

Дійсно, органи місцевого самоврядування, відповідно до статті 37 Закону України "Про загальну середню освіту", відповідно до статі 17 Закону України "Про дошкільну освіту" та відповідно до статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту" здійснюють ряд власних та делегованих повноважень у цій сфері.

Наразі для органів місцевого самоврядування не існує критеріїв та вимог до структури та штатів їх апарату та виконавчих органів, для визначення назв структурних підрозділів (сектор, відділ, управління, департамент). Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вирішення питань структури апарату ради та її виконавчих органів, визначення чисельності їх працівників
віднесено до виключної компетенції сільської, селищної, міської ради, отже – оформлено це має бути рішенням ради.

Положення про Управління освіти є документом, що визначає правовий статус, мету створення, напрями діяльності, перелік повноважень, права тощо. Керівник управління освіти може діяти на підставі Положення про Управління освіти, де, як ми можемо бачити з відповіді, передбачені його основні обов'язки та повноваження. Особа, яка займає цю посаду може бути ознайомлена з своїми посадовими обов'язками шляхом ознайомлення під підпис із відповідним Положенням про Управління освіти. Таким чином, керівник Управління освіти може діяти без посадової інструкцї, керуючись напряму нормами Положення про Управління освіти місквиконкому. Якщо запитувача цікавить саме підтвердження факту ознайомлення посадової особи з Положенням про Управління освіти - попросіть у розпорядника документ, який це засвідчує.

Що стосується надання завірених копій - Закон України "Про доступ до публічної інформації" не передбачає обов'язку розпорядника завіряти копії документів, наданих у відповідь на запит. Якщо Ви отримали копії ( у цьому випадку скановані) від розпорядника у відповідь на запит разом із супровідним листом, підписаним посадовою особою розпорядника, це є достатнім підтвердженням достовірності наданих копій.

Наостанок зазначу, що у випадку, якщо у запитувача є обгрунтовані підстави вважати, що розпорядник насправді надав недостовірну інформацію - це слід оскаржувати в передбаченому законодавством порядку. В цьому конкретному випадку оскарження до Уповноваженого з прав людини буде найбільш швидким та дешевим способом.