Про надання публічної інформації

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Галина, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

ПОВТОРНО: перше надіслано 28 червня 2024 року
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Чи визнає ДМС Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Документ 2704-УІІІ від 25.04.2019р., та правила українського правопису схвалено Кабінетом Міністрів України Постанова № 437 від 22.05.2019р., затверджено Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22.10.2018 р.).

Нагадую, що згідно ст.20 ЗУ "Про доступ до публічної інформації" розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації, або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з отримання запиту.

У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати ідповідь - письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, та повідомити про це запитувача, відповідно до вимог ЗУ "Про доступ до публічної інформації" до розпорядника відповідної інформації.

У разі ненадання або надання неповної інформації , оскаржуватиму бездіяльність розпорядника відповідно до статті 23 ЗУ "Про доступ до публічної інформації" до керівника розпорядника вищого органу, Омбудсмана.

Дякую за відповідь, з повагою
Галина Римська

ВзПДГРтаОЗГІЗ, Державна міграційна служба України

Доброго Дня! Ви маєте написати/роздрукувати звернення, підписати, сфотографувати/відсканувати та надіслати до Державної міграційної служби України. У разі наявності ел. підпису підписати ел. звернення ел. підписом.
У зверненні має бути викладено суть питання, зазначено ваше П.І.Б , адресу проживання та підпис. Інакше, згідно Закону України "Про звернення громадян" не підписане звернення, без зазначання адреси проживання, повертається заявнику без розгляду.
https://dmsu.gov.ua/services/hotline.html

https://dmsu.gov.ua/diyalnist/zvernennya...

Електронна адреса [Державна міграційна служба України request email], відповідно до Закону України «Про звернення громадян», призначена для надсилання звернень громадян та запитів на публічну інформацію.

Закон України «Про звернення громадян»:
Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню
Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

показати цитоване