Щодо діяльністі особливо важливих для економіки підприємств

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади і здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.

✵ ✵ ✵

Інформація про діяльність особливо важливих для економіки підприємств має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,—

ПРОШУ:

(1) Надати статистичну інформацію у вигляді таблиці, в якій відобразити яка вартість чистих активів особливо важливих для економіки підприємств з 2014 року по теперішній час в розрізі кожного року.

(2) Надати статистичну інформацію у вигляді таблиці про фінансові результати особливо важливих для економіки підприємств з 2014 року по теперішній час в розрізі кожного року.

(3) Надати статистичну інформацію у вигляді таблиці про розмір заробітної плати та інших фінансових заохочень і виплат керівникам та їх заступникам по кожному особливо важливому для економіки підприємству та як вона змінювалась з 2014 року по теперішній час в розрізі кожного року, підприємства, та кожної особи з числа керівника та його заступників.

(4) Надати статистичну інформацію про склад наглядових рад
особливо важливих для економіки підприємств та їх зміну з 2014 року по теперішній час.

(5) Надати інформацію та скан-копії документів про перевірки, які проводились Рахунковою палатою України, Державною аудиторською службою України, внутрішньо-відомчі аудити, тощо у період з 2014 року і по теперішній час. Які порушення було виявлено? Який розмір розтрат, незаконних витрат та інших збитків було встановлено. Кого з посадових осіб було притягнуто до відповідальності за встановлені вищезгаданими перевірками порушення? Які правоохоронні органи за результатами таких перевірок здійснюють на даний час розслідування і по яких кримінальних провадженнях, з зазначенням номерів таких проведжень?

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

³ .

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Держаудитслужба,

1 Attachment

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації НПУ,

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Запити Рахункової палати,

1 Attachment

Запити Рахункової палати,

2 Attachments

Запити Рахункової палати,

2 Attachments

Запити Рахункової палати,

3 Attachments

, ͦ ̦, ˦    , ĦΦ ˦

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

VID3223@me.gov.ua,

2 Attachments