Щодо діяльністі та зловживань у ПАТ «Укрпошта»

До цього запиту є юридичний коментар. Перейти до коментаря

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Міністерство інфраструктури України є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв’язку, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» (ПАТ «Укрпошта») входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

✵ ✵ ✵

Інформація про діяльність та зловживання в ПАТ «Укрпошта» має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,—

ПРОШУ:

(1) Надати статистичну інформацію у вигляді таблиці, в якій відобразити яка вартість чистих активів ПАТ «Укрпошта» з 2014 року по теперішній час в розрізі кожного року.

(2) Надати статистичну інформацію у вигляді таблиці про фінансові результати ПАТ «Укрпошта» з 2014 року по теперішній час в розрізі кожного року.

(3) Надати статистичну інформацію у вигляді таблиці про розмір заробітної плати та інших фінансових заохочень і виплат керівнику ПАТ «Укрпошта» та його заступникам, як вона змінювалась з 2014 року по теперішній час в розрізі кожного року, підприємства, та кожної особи з числа керівника та його заступників.

(4) Надати статистичну інформацію про склад наглядової ради ПАТ «Укрпошта» та її зміну з 2014 року по теперішній час.

(5) Надати інформацію та скан-копії документів про перевірки, які проводились Рахунковою палатою України, Державною аудиторською службою України, внутрішні аудити Міністерства інфраструктури України, тощо у період з 2014 року і по теперішній час. Які порушення було виявлено? Який розмір розтрат, незаконних витрат та інших збитків було встановлено. Кого з посадових осіб було притягнуто до відповідальності за встановлені вищезгаданими перевірками порушення? Які правоохоронні органи за результатами таких перевірок здійснюють на даний час розслідування і по яких кримінальних провадженнях, з зазначенням номерів таких проведжень?

(6) Надати скан-копію інвестиційного плану ПАТ «Укрпошта»;

(7) Надати перелік об’єктів житлового фонду та інших непрофільних активів ПАТ «Укрпошта».

(8) Надати інформацію щодо заходів вжитих для усунення порушень та недоліків, які було виявлено Державною аудиторською службою України за результатами державного фінансового аудиту згідно Аудитооського звіту № 06-22/21 від 22.07.2019.
http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/do...

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Кушнір Максим Сергійович, Міністерство інфраструктури України

2 Attachments

 

 

,

 

 

 

 

[1]cid:image001.jpg@01D25134.AAB89B20

     

 .:  +38 044 351 49 79

  

 

References

Visible links

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Міністерство інфраструктури України

1 Attachment

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую Вам за відповідь № 10738/32/10-19 від 01.10.2019 року на мій інформаційний запит від 24.09.2019 року

Також своїм Листом від 07.10.2019 року 8/1-13-416/Б-з-383 ПАТ «Укрпошта» відмовило в наданні відповіді по суті поставлених в запиті на отримання публічної інформації питань.

В зв'язку з наведеним прошу Вас повторно розглянути мій запит, направлений до Міністерства інфраструктури України та надати інформацію.

Інформація та документи, які були предметом інформаційного запиту є публічними та відкритими. Міністерство інфраструктури України при вирішенні питань щодо доступу до інформації має керуватися Законом «Про доступ до публічної інформації».

Нажаль, Міністерство інфраструктури України не розглянуло запит по суті та перенаправило його до ПАТ «Укрпошта», що порушує вимоги Закону «Про доступ до публічної інформації», оскільки ПАТ «Укрпошта» входить до сфери управління міністерства.

Щодо відповіді Укрпошти, то Укрпошта (А) розпоряджається бюджетними коштами та (Б) володіє суспільно важливою інформацією (В) документи, які містять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю розпорядник повинен був надати з вилученням обмеженої у доступі інформації.

✵ ✵ ✵

В межах питань, що стали предметом раніше поданого запиту та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статтями 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати статистичну інформацію у вигляді таблиці, в якій відобразити яка вартість чистих активів ПАТ «Укрпошта» з 2014 року по теперішній час в розрізі кожного року.

(2) Надати статистичну інформацію у вигляді таблиці про фінансові результати ПАТ «Укрпошта» з 2014 року по теперішній час в розрізі кожного року.

(3) Надати статистичну інформацію у вигляді таблиці про розмір заробітної плати та інших фінансових заохочень і виплат керівнику ПАТ «Укрпошта» та його заступникам, як вона змінювалась з 2014 року по теперішній час в розрізі кожного року, підприємства, та кожної особи з числа керівника та його заступників.

(4) Надати статистичну інформацію про склад наглядової ради ПАТ «Укрпошта» та її зміну з 2014 року по теперішній час.

(5) Надати інформацію та скан-копії документів про перевірки, які проводились Рахунковою палатою України, Державною аудиторською службою України, внутрішні аудити Міністерства інфраструктури України, тощо у період з 2014 року і по теперішній час. Які порушення було виявлено? Який розмір розтрат, незаконних витрат та інших збитків було встановлено. Кого з посадових осіб було притягнуто до відповідальності за встановлені вищезгаданими перевірками порушення? Які правоохоронні органи за результатами таких перевірок здійснюють на даний час розслідування і по яких кримінальних провадженнях, з зазначенням номерів таких проведжень?

(6) Надати скан-копію інвестиційного плану ПАТ «Укрпошта»;

(7) Надати перелік об’єктів житлового фонду та інших непрофільних активів ПАТ «Укрпошта».

(8) Надати інформацію щодо заходів вжитих для усунення порушень та недоліків, які було виявлено Державною аудиторською службою України за результатами державного фінансового аудиту згідно Аудитооського звіту № 06-22/21 від 22.07.2019.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Киян Юлія Анатоліївна, Міністерство інфраструктури України

1 Attachment

!

 

- ̳ .

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Юридичний коментар

Коментує Христина Буртник, медіа-юристка ГО "Центр демократії та верховенства права"

Інформація та документи, які просив надати запитувач, є публічними та відкритими у доступі. І Міністерство інфраструктури, що отримало запит, повинно при вирішенні питань щодо доступу до інформації керуватися Законом «Про доступ до публічної інформації». Тобто Міністерство повинно надати на запит ту інформацію/документи, якими володіє, а щодо решти питань – переслати належному розпоряднику.

У даному випадку Міністерство не розглядало запит, а перенаправило його до ПАТ «Укрпошта». Навряд чи Мінфін не володіє ніякою інформацією, яку запитували, адже ПАТ «Укрпошта» входить до сфери його управління. Таке пересилання порушує вимоги Закону «Про доступ до публічної інформації».

Звісно цей інформаційний запит стосується дуже великої кількості питань. Важко навіть уявити кількість документів про всі перевірки здійснені щодо Укрпошти чи перелік «об’єктів житлового фонду та інших непрофільних активів» доведеться надати. Щоб надати таку кількість документів та інформації розпоряднику доведеться витратити значну кількість ресурсів, як часових, так і людських. Це є надмірним навантаженням на його роботу.

Надмірні запити часто стають причиною відмов, відписок або надання лише частини інформації. Тому для запитувача дуже важливо формулювати точні і лаконічні запити. Перед тим як їх надсилати варто пошукати інформацію в інтернеті, зокрема на офіційному сайті розпорядника можна знайти багато з того, що цікавить. Наприклад, інформацію про зарплати можна знайти у електронних деклараціях на сайті НАЗК.

Найкраще – запитувати одним запитом конкретний документ і не ставити так багато питань. Також не обов’язково цитувати національне законодавство чи міжнародні документи. Це не впливатиме на розгляд запиту.

Запитувач звичайно вправі запитувати інформацію у формі таблиці чи якомусь іншому форматі. Проте, потрібно пам’ятати, що розпорядник не зобов’язаний створювати інформацію на запит і аналізувати її, а отже, може надати інформацію у тій формі, у якій він нею володіє.

Щодо відповіді Укрпошти, то не з усіма твердженнями можна погодитись, наприклад, що Укрпошта не розпоряджається бюджетними коштами чи що не володіє суспільно важливою інформацією. Щодо тих документів, які відмовились надати через конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, то можемо зазначити, що у відмові не вказано мотивацію і не застосовано «трискладовий тест». Також у цьому випадку розпорядник повинен був надати документи із вилученням обмеженої у доступі інформації.

І останнє. Відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» будь-яке відсилання до загальнодоступних джерел вважається незаконною відмовою. Розпорядник повинен був надати інформацію на останнє питання запиту, а не відсилати запитувача на свій сайт.