Щодо додержанням законодавства про державну таємницю

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Служба Безпеки України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про Службу безпеки України», здійснює контроль та нагляд за додержанням законодавства про державну таємницю.

✵ ✵ ✵

Питання доступу до державної таємниці та дотримання вимог Закону України «Про державну таємницю» має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та чисельних публікацій в засобах масової інформації.

✵ ✵ ✵

Углава Гізо Трістанович був призначений на посаду першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України у квітні 2015 року. З 1998 року, як зазначено в офіційній біографії, він працював в органах прокуратури Грузії. У 2009–2012 роках був заступником головного прокурора Грузії.

В засобах масової інформації повідомлялось, що Генпрокуратура вела досудове розслідування за фактами «занесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів і їх використання та зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки».

За даними слідства, на момент призначення на посаду в 2015 році Углава ще був громадянином Грузії. У матеріалах суду зазначено, що він зберігав грузинське громадянство до червня 2016 року.

Слідство вказує, що за законом «Про державну службу» особи, які мають громадянство іншої країни, не можуть обіймати державні посади в Україні. Фігурант слідства «під час прийняття на державну службу до Національного антикорупційного бюро вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо відсутності в нього громадянства іншої держави, що надало йому можливість у подальшому обійняти посаду першого заступника директора НАБУ», зазначено у рішенні.

У ГПУ вважали, що співробітники НАБУ, перевіряючи Углаву, навмисно проігнорували його грузинське громадянство, чим «завдали істотної шкоди інтересам держави». Окрім того, зазначалось, що ГПУ розслідує можливе ухилення від сплати податків Углавою.

16 лютого 2015 на посаду заступника Генерального прокурора було призначено Давида Георгійовича Сакварелідзе , який за інформацією викладеною в засобах масової інформації за колективним листом народних депутатів до Віктора Шокіна з проханням звільнити його з посади.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи мали доступ до державної таємниці та з якого моменту було надано доступ до державної таємниці:

- першому заступнику Директора Антикорупційного бюро України - Углаві Гізо Трістановичу:

- колишньому заступнику Генерального прокурора України - Давиду Георгійовичу Сакварелідзе;

- колишньому Міністру економічного розвитку і торгівлі України Айварасу Абромавичусу, а нині генеральному директору Укроборонпрому.

(2) Надати інформацію чи поширюються на першого заступника Директора Антикорупційного бюро України - Углаву Гізо Трістановича, колишнього заступника Генерального прокурора України - Давида Георгійовича Сакварелідзе та колишнього Міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці.

(3) Надати інформацію з якого моменту було припинено:

- громадянство Грузії Углавою Гізо Трістановичем, 18.11.1975 року народження – першим заступником Директора Національного антикорупційного бюро;

- громадянство Грузії Давидом Георгійовичем Сакварелідзе, 15.09.1981 року народження – колишнім заступником Генерального прокурора України;

- громадянство Литви - Айвараса Абромавичуса, 21 січня 1976 року народження, який займає посаду генерального директора Укроборонпрому.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

РСВ, Служба безпеки України

1 Attachment

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую Вам за відповідь № 26/2/3-11064/Б-28-П/110 від 01.11.2019 року на мій інформаційний запит від 25.10.2019 року.

Нажаль, Вами було надано не повну відповідь на питання поставлені в запиті на отримання публічної інформації В зв'язку з наведеним прошу Вас повторно розглянути мій запит, та надати інформацію, щодо доступу до державної таємниці осіб посади яких пов'язані з виконанням функцій держави.

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про державну таємницю» доступ до державної таємниці надається дієздатним громадянам України. Рішення та порядок про надання доступу до державної таємниці особам, залученим до конфіденційного співробітництва з оперативними підрозділами правоохоронних та інших спеціально уповноважених органів, які проводять оперативно-розшукову, розвідувальну або контррозвідувальну діяльність, визначається керівниками зазначених органів за погодженням із Службою безпеки України. У Службі безпеки України такий порядок надання доступу до державної таємниці визначається Головою Служби безпеки України. Саме на Службу безпеки України покладено обов'язок перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці

✵ ✵ ✵

Те, що Углава Гізо Трістанович на момент свого призначення 24.04.2015 року на посаду першого заступника директора Національного антикорупційного бюро був громадянином Грузії є загальновідомою обставиною.

Давид Георгійович Сакварелідзе – колишній заступник Генерального прокурора України (лютий-вересень 2016 року), прокурор Одеської області (з 14 вересня 2015 по 29 березня 2016 року), до того ж за наказом Генерального прокурора 29 березня 2016 року було притягнуто до дисциплінарної відповідальності за грубе порушення правил прокурорської етики.

Також, колишній Міністр економічного розвитку і торгівлі України (02.12.2014-14.04.2016 років), а нині генеральний директор Укроборонпрому (з 30.08.2019 року) Айварас Абромавич - зберіг литовський паспорт, яким, за даними джерел УНІАН, активно користується в своїх зарубіжних, навіть службових поїздках.

Згідно Закону України «Про державну службу» особи, які мають громадянство іншої країни, не можуть обіймати державні посади в Україні.

Саме публічний характер суб'єктів владних повноважень вимагає оприлюднення певної інформації для формування громадської думки про довіру до влади та підтримку її авторитету у суспільстві.

Резолюція ПАРЄ від 25 грудня 2008 року N 1165 (1998), визначає, що публічні особи повинні усвідомлювати, що особливий статус, який вони мають у суспільстві, автоматично збільшує рівень тиску на приватність їхнього життя (пункт 6). Згідно із законодавством України не належать до інформації з обмеженим доступом, зокрема: персональні дані фізичної особи, яка претендує зайняти чи займає виборну посаду (у представницьких органах) або посаду державного службовця першої категорії, за винятком інформації, яка відповідно до закону визначена такою, що належить до інформації з обмеженим доступом (частина четверта статті 5 Закону України «Про захист персональних даних»).

✵ ✵ ✵

В межах питань, що стали предметом раніше поданого запиту, з метою уточнення та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статтями 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи мали доступ до державної таємниці та з якого моменту було надано доступ до державної таємниці:

- першому заступнику Директора Національного Антикорупційного бюро України - Углаві Гізо Трістановичу;
- колишньому заступнику Генерального прокурора України - Давиду Георгійовичу Сакварелідзе;
- колишньому Міністру економічного розвитку і торгівлі України, а нині генеральному директору Укроборонпрому - Айварасу Абромавичусу.

(2) Надати інформацію чи поширюються на першого заступника Директора Національного Антикорупційного бюро України - Углаву Гізо Трістановича, колишнього заступника Генерального прокурора України - Давида Георгійовича Сакварелідзе та колишнього Міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці.

(3) Надати інформацію з якого моменту було припинено:

- громадянство Грузії Углавою Гізо Трістановичем, 18.11.1975 року народження – першим заступником Директора Національного антикорупційного бюро;
- громадянство Грузії Давидом Георгійовичем Сакварелідзе, 15.09.1981 року народження – колишнім заступником Генерального прокурора України;
- громадянство Литви - Айвараса Абромавичуса, 21.01.1976 року народження, який займає посаду генерального директора Укроборонпрому.

Та повідомити чи перевірялась Вами інформація щодо виходу вказаних осіб з громадянства інших країн.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

РСВ, Служба безпеки України

1 Attachment