Щодо надання громадянства України громадянам Грузії

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Державна міграційна служба України є центральним органом виконавчої влади і реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про громадянство України», іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України. Умовами прийняття до громадянства України є :

• визнання і дотримання Конституції України та законів України;
• подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців);
• безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років;
• отримання дозволу на імміграцію;
• володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування;
• наявність законних джерел існування.

Відповідно до статті 4 Конституції України в Україні існує єдине громадянство.

✵ ✵ ✵

Інформація щодо дотримання вимог діючого законодавства під час набуття та припинення громадянства має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації, в тому числі щодо набуття громадянства України осіб, які займають публічні посади у центральних органах влади України.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію, коли та на підставі яких докумнтів було припинено статус громадян Грузії:

- Углава Гізо Трістанович, 18.11.1975 року народження – перший заступник Директора Національного антикорупційного бюро;

- Давида Георгійович Сакварелідзе 15.09.1981 року народження – колишній заступник Генерального прокурора України;

- Вано Надірадзе – учасник антитерористичної операції, затриманий Службою безпеки України 30 березня 2019 року за низку тяжких злочинів на території різних країн та повторно депортований до Грузії.

(2) Надати інформацію, коли приймалось рішення та на підставі яких документів надано статус громадян України:

- Углава Гізо Трістанович, 18.11.1975 року народження;

- Давид Георгійович Сакварелідзе 15.09.1981 року народження;

- Вано Надірадзе та чи позбавлений він громадянства України.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Державна міграційна служба України

1 Attachment.

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую Вам за відповідь № ЗПІ-Б-19/6.4/640-19 від 31.10.2019 року на мій інформаційний запит від 25.10.2019 року.

Нажаль Вами було надано не повну відповідь на питання поставлені в запиті на отримання публічної інформації В зв'язку з наведеним прошу Вас повторно розглянути мій запит, та надати інформацію, щодо набуття та припинення громадянства України осіб, які займають публічні посади у центральних органах влади України.

Персональні дані щодо Углави Гізо Трістановича, який обіймає посаду першого заступника Директора Національного антикорупційного бюро, колишнього заступника Генерального прокурора України (лютий-вересень 2016 року), прокурор Одеської області (з 14 вересня 2015 по 29 березня2016 року) Давида Георгійович Сакварелідзе - пов'язані з виконанням функцій держави, а саме інформація щодо їх громадянства, не можуть вважатись конфіденційними.

Вано Надірадзе Річардович був затриманий Службою безпеки України 30 березня 2019 року за низку тяжких злочинів на території різних країн та повторно депортований до Грузії, що вказує на його особливу суспільну небезпеку.

✵ ✵ ✵

У п. 3.3. Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року № 2-рп/2012 «У справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України» зазначено, що вирішуючи питання щодо конфіденційності інформації про особу, яка займає посаду, пов'язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, та членів її сім'ї, суд виходить із того, що належність інформації про фізичну особу до конфіденційної визначається в кожному конкретному випадку. Перебування особи на посаді, пов'язаній зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, передбачає не тільки гарантії захисту прав цієї особи, а й додаткові правові обтяження.

Публічний характер як самих органів — суб'єктів владних повноважень, так і їх посадових осіб вимагає оприлюднення певної інформації для формування громадської думки про довіру до влади та підтримку її авторитету у суспільстві.

Резолюція ПАРЄ від 25 грудня 2008 року N 1165 (1998), визначає, що публічні особи повинні усвідомлювати, що особливий статус, який вони мають у суспільстві, автоматично збільшує рівень тиску на приватність їхнього життя (пункт 6). Згідно із законодавством України не належать до інформації з обмеженим доступом, зокрема: персональні дані фізичної особи, яка претендує зайняти чи займає виборну посаду (у представницьких органах) або посаду державного службовця першої категорії, за винятком інформації, яка відповідно до закону визначена такою, що належить до інформації з обмеженим доступом (частина четверта статті 5 Закону України «Про захист персональних даних»).

Саме публічний характер суб'єктів владних повноважень вимагає оприлюднення певної інформації для формування громадської думки про довіру до влади та підтримку її авторитету у суспільстві.

✵ ✵ ✵

В межах питань, що стали предметом раніше поданого запиту, з метою уточнення та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статтями 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію, коли та на підставі яких документів було припинено статус громадян Грузії:

- Углава Гізо Трістанович, 18.11.1975 року народження – перший заступник Директора Національного антикорупційного бюро;
- Давида Георгійович Сакварелідзе 15.09.1981 року народження – колишній заступник Генерального прокурора України;
- Вано Надірадзе Річардович– затриманий Службою безпеки України 30 березня 2019 року за низку тяжких злочинів на території різних країн та повторно депортований до Грузії.

(2) Надати інформацію, коли приймалось рішення та на підставі яких документів надано статус громадян України:

- Углава Гізо Трістанович, 18.11.1975 року народження;
- Давид Георгійович Сакварелідзе 15.09.1981 року народження;
- Вано Надірадзе Річардович 22.04.1970 року народження, та чи позбавлений він громадянства України.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Державна міграційна служба України

1 AttachmentПро розгляд листа