Щодо надання інформації

До цього запиту є юридичний коментар. Перейти до коментаря

ГО "України без корупції"

Доброго дня! Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Частиною 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено, що не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.
Враховуючи вимоги законодавства просимо надати копії документів про виплату бюджетних коштів (зарабітної плати, премій, відряджень, відпускних, лікарняних, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань) працівникам усіх структурних підрозділів апарату МОЗ, із зазначенням прізвищ та імен працівників та конкретної суми виплати за січень 2020 року та конкретних сум премій отриманих усіма працівниками апарату міністерства за рахунок бюджетних коштів у січні 2020 року.

З повагою,

ГО "України без корупції"

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

³ .

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Юридичний коментар

Віта Володовська, медіа-юристка ГО "Лабораторія цифрової безпеки"

У своєму запиті до Кабінету Міністрів України запитувач просить надати йому копії документів про виплату бюджетних коштів (заробітної плати, премій, відряджень, відпускних, лікарняних, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань) працівникам усіх структурних підрозділів апарату МОЗ, із зазначенням прізвищ та імен працівників та конкретної суми виплати за січень 2020 року та конкретних сум премій отриманих усіма працівниками апарату міністерства за рахунок бюджетних коштів у січні 2020 року.

Секретаріат Кабінету Міністрів України правомірно переслав запит до належного розпорядника – Міністерства охорони здоров’я України, яке, відповідно до законодавства, має володіти запитаною інформацію.

Дійсно, відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України», Кабмін є вищим органом у системі органів виконавчої влади та здійснює свою владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів. Кабінет Міністрів України також затверджує граничну чисельність працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України для утримання органів виконавчої влади.

Водночас, кожне міністерство є окремою юридичною особою і відповідно до статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» саме міністр приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є відповідне міністерство. Таким чином, належним розпорядником щодо запитаної інформації є саме Міністерство охорони здоров’я України, апарат якого зберігає інформацію про здійснені Міністерством виплати.

Звичайно, Секретаріат Кабінету Міністрів, відповідно до вимог закону, переслав запит до належного розпорядника, який має його розглянути та надіслати відповідь. Однак, відлік часу на розгляд має рахуватися саме з моменту, коли МОЗ отримало лист Секретаріату, що фактично подовжило строк отримання інформації.

Якщо для запитувача важливо отримати інформацію швидше – варто надсилати запит безпосередньо до органу, якого стосується запит.