Щодо надання статистичної інформації про арештованих та засуджених за статтями 374, 397, 398, 399, 400 Кримінального кодексу України

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Державна кримінально-виконавча служба України є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань.

✵ ✵ ✵

Ганебні випадки грубого порушення права на захист і порушення професійних прав адвокатів при здійсненні адвокатської діяльності – мають високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та стали темою чисельних публікацій в засобах масової інформації. Серед таких порушень втручання в діяльність захисників, погрози та насильство щодо захисників, умисне знищення та пошкодження майна захисників, посягання на життя захисників у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, за які передбачена кримінальна відповідальність.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

1. Надати статистичну інформацію щодо кількості арештованих осіб, що знаходились у слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України в зв’язку з розслідуванням кримінальних проваджень за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 374, 397, 398, 399, 400 Кримінального кодексу України (по кожній статті окремо) у період з 2014 року по теперішній час.

2. Надати статистичну інформацію щодо кількості засуджених осіб, що знаходяться в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 374, 397, 398, 399, 400 Кримінального кодексу України (по кожній статті окремо) у період з 2014 року по теперішній час.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Член Комітету захисту прав адвокатів
та гарантій адвокатської діяльності
Національної асоціації адвокатів України

Державна кримінально-виконавча служба України

1 Attachment