Щодо переданих в АРМА цілісних майнових комплексів «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ»

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) — є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Частиною першою статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» закріплено, що АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною першою статті 21 згаданого Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Згідно з частиною 2 статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Питання прозорості діяльності Національного агентства та результатів його роботи — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

Відповідно до повідомлень, у розділі «Новини» розміщені на сайті АРМА, липні 2018 року на підставі ухвал Солом’янського районного суду міста Києва АРМА передано арештовані цілісні майнові комплекси «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» для здійснення заходів з управління. За даними Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що мова йде про майно, що належить:

- ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», на яке накладено арешт та передано в управління ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07.06.2018 у справі №760/14541/18 в межах кримінального провадження від 22.06.2016 №22016000000000243;

- ТОВ «Енергія-Новий Розділ» на яке накладено арешт та передано в управління ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07.06.2018 у справі №760/14539/18 в межах кримінального провадження від 22.06.2016 №22016000000000243.

В Єдиному державному реєстрі активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні оприлюднено інформацію про те що, щодо зазначених вище активів декілька разів проводились конкурсні відбори управителем та було укладено декілька договорів про управління активами.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої та проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами та незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію та скан-копії документів про прийняття АРМА в управління активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ» (код ЄДРПОУ 33525073) та товариству з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Енергія-Новояворівськ» (код ЄДРПОУ 32789941).

(2) Надати інформацію про перелік управителів активів, власником яких є ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» з дати прийняття АРМА в управління активів по теперішній час, а також скан-копії укладених договорів про управління активами з управителями;

(3) Надати інформацію чи було проведено АРМА конкурси по передачі в управління майна, власником яких є ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», хто брав в них участь, кого оголошено переможцем та за якими критеріями, чи проводилась оцінка активів перед їх передачею в управління, яким чином та хто здійснював оцінку активів, а також надати скан-копії тендерної документації, в тому числі критерії, протоколи тендерного комітету, всі пропозиції учасників, звіти про укладені договори тощо, про закупівлю послуг з оцінки активів та послуги з управління активами, власником яких є ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» з дати прийняття Національним агентством в управління активів по теперішній час;

(4) Надати скан-копії ліцензій управителів майна на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії, виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що діяли в період їх участі у конкурсі та виконання функцій управителя за укладеними договорами на управління майном;

(5) Надати інформацію про укладені договори з суб’єктами оціночної діяльності про надання послуг з оцінки активів, а також скан-копії таких договорів та висновки про вартість активів ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», які передаються в управління;

(6) Надати скан-копію дозволів Антимонопольного комітету України на концентрацію та/або попередніх висновків щодо концентрації внаслідок набуття управителем майна контролю над переданими в управління активами;

(7) Надати скан-копію пропозицій АРМА Кабінету Міністрів України, які стали передумовою для прийняття Розпоряджень Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. № 1040-р та від 20 серпня 2021 р. № 972-р;

(8) Надати інформацію та скан-копії документів (довідок за результатами контролю) про здійснення АРМА контролю за ефективністю управління активами, власником яких є ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» за весь період управління таким майном управителями та щодо всіх управителів цього майна.

(9) Надати інформацію та скан-копії документів, які стали підставою для припинення договірних відносин з управителями активів, власником яких є ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» та передання в управління іншому управителю.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

2 Attachments

--
З повагою

Національне агентство України з питань виявлення,
розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

1 Attachment

--
З повагою

Національне агентство України з питань виявлення,
розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

1 Attachment

2024-05-21 17:37, [Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів request email] написав:

показати цитоване

--
З повагою

Національне агентство України з питань виявлення,
розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

2 Attachments

--
З повагою

Національне агентство України з питань виявлення,
розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

1 Attachment

--
З повагою

Національне агентство України з питань виявлення,
розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

1 Attachment

--
З повагою

Національне агентство України з питань виявлення,
розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

1 Attachment

--
З повагою

Національне агентство України з питань виявлення,
розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів