Щодо результатів діяльності та атестації колишніх прокурорів та слідчих Генеральної прокуратури України та прокурорів Офісу Генерального прокурора

До цього запиту є юридичний коментар. Перейти до коментаря

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

✵ ✵ ✵

Діяльність колишніх співробітників Генеральної прокуратури України, які перейшли до Офісу Генерального прокурора та Державного бюро розслідувань є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес до її діяльності.

02.07.2020 на сайті Офісу Генерального прокурора оприлюднено повідомлення про те, що Офіс Генерального прокурора визначив пріоритети діяльності органів правопорядку та прокуратури на 2020 рік, зокрема зазначено про пріоритет у протидії злочинам, пов’язаним ефективним запобіганням та протидією усім правопорушенням.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про кількість судових вироків, які набрали законної сили, у кримінальних провадженнях під процесуальним керівництвом наступних співробітників Офісу Генерального прокурора та підпорядкованих йому структур (у тому числі за весь час коли вони працювали в Генеральній прокуратурі України та в підпорядкованих підрозділах по кожному року їх діяльності), а саме:

• Трепака Віктора Михайловича;
• Кізя Сергія Миколайовича;
• Горбатюка Сергія Вікторовича;
• Донського Олексія Ілліча;
• Нескородяного Андрія Миколайовича;
• Крусяна Романа Андрійовича;
• Куцого Сергія Васильовича;
• Декайла Олександра Петровича;
• Гаркуші Олега Миколайовича;
• Пономарьова Дмитра Олександровича;

(2) Надати інформацію та скан-копії документів про результати проведення атестації слідчих та прокурорів Генеральної прокуратури України:

• Трепака Віктора Михайловича;
• Кізя Сергія Миколайовича;
• Горбатюка Сергія Вікторовича;
• Донського Олексія Ілліча;
• Нескородяного Андрія Миколайовича;
• Крусяна Романа Андрійовича;
• Куцого Сергія Васильовича;
• Декайла Олександра Петровича;
• Гаркуші Олега Миколайовича;
• Крупки Андрія Олександровича;
• Жихарєва Вячеслава Анатолійовича;
• Демяненка Андрія Вікторовича;
• Калініна Ігоря Віталійовича;
• Жихарєва Вячеслава Анатолійовича.

та матеріали відповідної атестації.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

public, Генеральна Прокуратура України

1 Attachment

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую Вам за відповідь № 27/3-1614вих.20 від 10.04.2020 р. надану на запит щодо отримання публічної інформації стосовно результатів діяльності та атестації колишніх прокурорів та слідчих Генеральної прокуратури України та прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Необгрунтована відмова у наданні інформації та скан-копії документів про результати проведення атестації перерахованих у первинному інформаційному запиті слідчих та прокурорів Генеральної прокуратури України надана Вами без застосування трискладового тесту, встановленого частиною 2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Посилання на Порядок проходження прокурорами атестації, затвердженої наказом Генерального прокурора не може бути належною підставою для відмови в наданні інформації, оскільки вичерпний перелік випадків, коли розпорядник може відмовити у доступі до інформації у відповідь на запит передбачений статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

В межах питань, що стали предметом раніше направленого мною інформаційного запиту та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» , повторно звертаюсь до Вас і ПРОШУ:

(1) Надати інформацію та скан-копії документів про результати проведення атестації слідчих та прокурорів Генеральної прокуратури України:

• Трепака Віктора Михайловича;
• Кізя Сергія Миколайовича;
• Горбатюка Сергія Вікторовича;
• Донського Олексія Ілліча;
• Нескородяного Андрія Миколайовича;
• Крусяна Романа Андрійовича;
• Куцого Сергія Васильовича;
• Декайла Олександра Петровича;
• Гаркуші Олега Миколайовича;
• Крупки Андрія Олександровича;
• Жихарєва Вячеслава Анатолійовича;
• Демяненка Андрія Вікторовича;
• Калініна Ігоря Віталійовича;
• Жихарєва Вячеслава Анатолійовича.

та матеріали відповідної атестації.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

public, Генеральна Прокуратура України

1 Attachment

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую Вам за уточнюючу відповідь № 27/3-1697вих-20 від 17.04.2020 р. надану на мій уточнюючий запит щодо отримання публічної інформації стосовно результатів діяльності та атестації колишніх прокурорів та слідчих Генеральної прокуратури України та прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Вами було зазначено причини звільнення майже всіх співробітників інформація щодо яких запитувалась в первинному запиті окрім причини звільнення Крусяна Романа Андрійовича.

Також Вами вказано на обмеження в доступі до інформації та матеріалів атестації прокурорів введеного Наказом Генерального прокурора № 221 від 03.10.2019 «Про затвердження Порядку проходження прокурорами атестації». Вказаний Вами Наказ не передбачає жодних заборон у наданні такої інформації. Крім того в засобах масової інформації повідомляється про знищення матеріалів атестації прокурорів (документів та інших носіїв) і слідчих Генеральної прокуратури України 27 грудня 2019 року та складання про це відповідного акту групою високопосадових осіб органів прокуратури.

В межах питань, що стали предметом раніше направленого мною інформаційного запиту та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» , повторно звертаюсь до Вас і ПРОШУ:

(1) Надати скан-копії витягів з біографічних довідок:

• Трепака Віктора Михайловича;
• Кізя Сергія Миколайовича;
• Горбатюка Сергія Вікторовича;
• Донського Олексія Ілліча;
• Нескородяного Андрія Миколайовича;
• Крусяна Романа Андрійовича;
• Куцого Сергія Васильовича;
• Декайла Олександра Петровича;
• Гаркуші Олега Миколайовича;
• Крупки Андрія Олександровича;
• Жихарєва Вячеслава Анатолійовича;
• Демяненка Андрія Вікторовича;
• Калініна Ігоря Віталійовича;
• Жихарєва Вячеслава Анатолійовича.

(2) Надати скан-копії посадових інструкцій, які діяли на час звільнення, чи проходження атестації:

• Трепака Віктора Михайловича;
• Кізя Сергія Миколайовича;
• Горбатюка Сергія Вікторовича;
• Донського Олексія Ілліча;
• Нескородяного Андрія Миколайовича;
• Крусяна Романа Андрійовича;
• Куцого Сергія Васильовича;
• Декайла Олександра Петровича;
• Гаркуші Олега Миколайовича;
• Крупки Андрія Олександровича;
• Жихарєва Вячеслава Анатолійовича;
• Демяненка Андрія Вікторовича;
• Калініна Ігоря Віталійовича;
• Жихарєва Вячеслава Анатолійовича.

(3) Надати інформацію про кількість дисциплінарних проваджень, кількості скарг, які надходили до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та Ради прокурорів України, з коротким описом суті скарг та повідомити про результати їх розгляду, щодо:

• Трепака Віктора Михайловича;
• Кізя Сергія Миколайовича;
• Горбатюка Сергія Вікторовича;
• Донського Олексія Ілліча;
• Нескородяного Андрія Миколайовича;
• Крусяна Романа Андрійовича;
• Куцого Сергія Васильовича;
• Декайла Олександра Петровича;
• Гаркуші Олега Миколайовича;
• Крупки Андрія Олександровича;
• Жихарєва Вячеслава Анатолійовича;
• Демяненка Андрія Вікторовича;
• Калініна Ігоря Віталійовича;
• Жихарєва Вячеслава Анатолійовича.

(4) Надати інформацію про зайняття адміністративних посад в органах прокуратури з копіями відповідних рішень, дотримання або порушення правил професійної етики та доброчесності (відповідність витрат і майна прокурора та членів його сім'ї, а також близьких осіб задекларованим доходам, у тому числі копії відповідних декларацій, поданих прокурором відповідно до законодавства у сфері запобігання корупції; інші дані щодо відповідності прокурора вимогам законодавства у сфері запобігання корупції; дані щодо відповідності поведінки прокурора вимогам професійної етики; матеріали таємної перевірки доброчесності прокурора) щодо:

• Трепака Віктора Михайловича;
• Кізя Сергія Миколайовича;
• Горбатюка Сергія Вікторовича;
• Донського Олексія Ілліча;
• Нескородяного Андрія Миколайовича;
• Крусяна Романа Андрійовича;
• Куцого Сергія Васильовича;
• Декайла Олександра Петровича;
• Гаркуші Олега Миколайовича;
• Крупки Андрія Олександровича;
• Жихарєва Вячеслава Анатолійовича;
• Демяненка Андрія Вікторовича;
• Калініна Ігоря Віталійовича;
• Жихарєва Вячеслава Анатолійовича.

(5) Надати інформацію та правову підставу звільнення Крусяна Романа Андрійовича.

(6) Надати інформацію чи зберігаються в Офісі Генерального прокурора матеріали та результатами атестації прокурорів проведеної згідно Наказу колишнього Генерального прокурора № 221 від 03.10.2019 «Про затвердження Порядку проходження прокурорами атестації», чи ці результати були знищені. В разі їх знищення прошу повідомити на підставі чого було проведено таке знищення та надати скан-копії відповідних документів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

public, Генеральна Прокуратура України

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую Вам за уточнюючу та змістовну відповідь № 27/3-11849вих.20 від 28.04.2020 р. надану на мій уточнюючий запит щодо отримання публічної інформації стосовно результатів діяльності та атестації колишніх прокурорів та слідчих Генеральної прокуратури України та прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Згідно наданих Вами матеріалів, Головою Першої кадрової комісії ГПУ Чумаком В.В., Головою Другої кадрової комісії ГПУ Каськом В.В., Головою Четвертої кадрової комісії ГПУ Мамедовим Г.А., Головою П’ятої кадрової комісії ГПУ Кравченко О.О., Головою Шостої кадрової комісії ГПУ Адеішвші 3., Головою Сьомої кадрової комісії ГПУ Трепаком В.М., всупереч вищевказаних вимог законодавства, одразу після завершення атестації прокурорів та слідчих ГПУ, проведено знищення матеріалів (документів та інших носіїв інформації) атестації прокурорів та слідчих Генеральної прокуратури України, про що складено «Акт знищенні матеріалів атестації» від 27.12.2019

Фізичне знищення матеріалів атестації прокурорів та слідчих ГПУ відбулося 07.02.2020 у присутності спостерігача від Офісу Генерального прокурора Бачища В.В., замовника – Міжнародна організація Права Розвитку (IDLO) в особі уповноваженого представника Дучідзе Л., виконавця – ТОВ «ОСГ Рекордз Менеджмент Центр» в особі директора Гончаренка С.В. згідно з «Актом знищення документів» від 07.022020 за допомогою промислового шредера методом подрібнення та перемішування було знищено 449 кг. паперових документів.

Як наслідок вищевказаних протиправних дій службових осіб Генеральної прокуратури України я позбавлений можливості отримання та надання до правоохоронних органіві суду документів, які характеризують фігурантів кримінальних проваджень з числа осіб які працювали в Генеральній прокуратурі України і перейшли до Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань.

* * *

Відповідно до статті 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» державні органи створюють архівні підрозділи для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися за час їх діяльності, використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, в також для захисту пряв і законних інтересів громадян. Зазначені юридичні особи передають документи поточного діловодства до своїх архівних підрозділів у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

Строки тимчасового зберігання архівних документів в архівних підрозділах державних органів, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій визначаються Міністерством юстиції України з урахуванням правового статусу та особливостей діяльності зазначених юридичних осіб.

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений Наказом Міністерства юстиції України № 578/5 від 12.04.2012

Цей Перелік розроблено відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, з урахуванням положень інших нормативних актів та методичних посібників з експертизи цінності документів. Перелік включає типові документи, що створюються під час документування однотипних (загальних для всіх) управлінських функцій, виконуваних державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами та організаціями незалежно від функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності, форми власності, а також документацію, що створюється в результаті виробничої та науково-технічної діяльності організацій. Для полегшення роботи з визначення строків зберігання документів до Переліку включено також окремі види документів нетипового характеру.

Склад і строки зберігання документів, що створюються в організаціях певної галузі або сфері діяльності, визначаються за погодженням з Державною архівною службою України.
Цей Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для використання всіма організаціями при визначенні строків зберігання документів, їх відборі на постійне та тривале (понад 10 років) зберігання або для знищення.

Відповідно до пункту 63 Переліку встановлені наступні строки зберігання щодо документів, які стосуються проведення атестації та встановленні кваліфікації працівників.

* * *

Наведене вказує на те, що службові особи Генеральної прокуратури України діючи всупереч вимогам чинного законодавства України, ухвалили рішення про знищення та знищили обов’язкові до зберігання протягом визначеного законодавством строку матеріали проведення атестації і встановлення кваліфікації прокурорів та слідчих Генеральної прокуратури України, що має ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого статті 365 Кримінального кодексу України.

Протиправні дії Генерального прокурора Рябошапки Р.Г. та інших осіб з числа керівництва Генеральної прокуратури України містять ознаки перевищення влади або службових повноважень та інших складів злочинів і зумовлюють втрату довіри не лише до цих службових осіб, а й до Офісу генерального прокурора, який було сформовано за результатами непрозорої атестації, матеріали якої було знищено.

* * *

Держателем Єдиного реєстру досудових розслідувань є Генеральна прокуратура України.

* * *

В межах питань, що стали предметом раніше направленого мною інформаційного запиту, направлених Вами відповідей та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» , повторно звертаюсь до Вас і ПРОШУ:

(1) Надати інформацію щодо наявності в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами перевищення влади або службових повноважень керівництвом Генеральної прокуратури України знищення обов’язкових до зберігання матеріалів проведення атестації і встановлення кваліфікації прокурорів та слідчих Генеральної прокуратури України та вказати номер кримінального провадження і орган розслідування.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Генеральна Прокуратура України

1 Attachment

Юридичний коментар

Коментує Тетяна Олексіюк, експертка з доступу до інформації

Цей запит складається з двох, достатньо відокремлених, питань, тому проаналізуємо відмову щодо кожного з них.

Перше питання стосувалося надання інформації про кількість судових вироків, які надбали законної сили у кримінальних провадженнях під процесуальним керівництвом перелічених співробітників Офісу Генерального прокурора та підпорядкованих йому структур (у тому числі за весь час коли вони працювали в Генеральній прокуратурі України та в підпорядкованих підрозділах по кожному року їх діяльності). Відмова Офісу Генерального прокурора надати запитану інформацію базується на тому, що така інформація не є заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом. Так, дійсно, у відповідь на інформаційний запит, поданий в порядку Закону України "Про доступ до публічної інформації" має надаватися готова і зафіксована інформація, наявна у розпорядника. Проте, Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду №10 від 26 вересня 2016 року в пункті першому зазначає «Якщо запит стосується інформації, яка міститься в кількох документах і може бути зібрана і надана без значних інтелектуальних зусиль (наприклад, без проведення додаткового змістовного аналізу), то така інформація відповідає критеріям "відображеності та задокументованості" і є публічною.»

Із доступних джерел наразі складно зробити однозначний висновок, яким чином ведеться облік справ по кожному працівникові Генеральної прокуратури та чи потребує збір такої інформації «значних інтелектуальних зусиль» розпорядника. За орієнтир можемо взяти рішення Верховного суду у справі проти Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73249838.

Щодо другого питання, заданого в цьому інформаційному запиті – відмова Офісу Генерального прокурора є протиправною. Якими б не були причини відмови у наданні інформації та скан-копії документів про результати проведення атестації перерахованих слідчих та прокурорів Генеральної прокуратури України, така відмова можлива тільки за умови застосування трискладового тесту, встановленого частиною 2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Посилання на Порядок проходження прокурорами атестації, затвердженого наказом Генерального прокурора не може бути належною підставою для відмови в наданні інформації. Вичерпний перелік випадків, коли розпорядник може відмовити у доступі до інформації у відповідь на запит передбачений статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Отже, відмову щодо другого питання слід оскаржувати, а щодо першого питання варто провести додатковий пошук аргументів, які б підтверджували, що збір такої інформації розпорядником не потребує додаткового змістовного аналізу.