Щодо укладення договору управління активами

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) — є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Частиною першою статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» закріплено, що АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною першою статті 21 згаданого Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Частиною першою статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» закріплено, що АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною першою статті 21 згаданого Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно з частиною 2 статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» активи, зазначені у частині першій цієї статті , прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Питання прозорісті діяльності Національного агентства та результатів його роботи — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

10.03.2023 року Рішенням АРМА, яке оформлено протоколом № 17 Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ» [код ЄДРПОУ 31778022] визначено переможцем конкурсного відбору управителя для арештованих корпоративних прав двох іноземних компаній, які працювали у сфері виробництва та реалізації мінеральних вод. В Єдиному державному реєстрі активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні оприлюднено інформацію про те що йдеться про кримінальне провадження № 42022000000000463, що розслідується Бюро економічної безпеки та юридичні особи ПРАТ «МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД «ОСКАР» [код: 22415322], ПРАТ «МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД» [код: 00382651] та корпоративні права, торгові марки (комерційні найменування), промислові зразки цих підприємств.

Однак, на час направлення цього запиту інформація про ТОВ «КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ» відсутня на сайті АРМА в розділі «УПРАВИТЕЛІ АКТИВАМИ».

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої та проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами та незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи укладено АРМА та на яких умовах договір управління вищевказаними активами з ТОВ «КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ», а в разі його укладення надати його скан-копію.

(2) Надати інформацію чи прийнято Антимонопольним комітетом України рішення про надання дозволу ТОВ «КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ» на концентрацію у звʼязку з цим на момент укладення з АРМА договору управління вищевказаними активами та на дату надання відповіді на цей запит.

(3) Надати інформацію чи застосовувало АРМА відкладальні умови у своїх відносинах з ТОВ «КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ» при укладенні договору управління вищевказаними активами, з яких причин та на яких підставах.

(4) Надати інформацію про ринкову вартість об’єктів оцінки вищевказаних активів та скан-копію звіту про оцінку.

(5) Надати інформацію про причини відсутності інформації про ТОВ «КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ» на сайті АРМА в розділі «УПРАВИТЕЛІ АКТИВАМИ».

(6) Надати скан-копію отриманого АРМА звернення прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора разом з копіями ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва, а саме:

• від 09.11.2022 у справі №761/24402/22; 
• від 09.11.2022 у справі №761/24403/22;
• від 09.11.2022 у справі № 761/24406/22; 
• від 11.11.2022 у справі № 761/24405/22;
• від 11.11.2022 у справі № 761/24404/22; 
• від 11.11.2022 у справі №761/24600/22;
• від 11.11.2022 у справі №761/24606/22; 
• від 11.11.2022 у справі № 761/24592/22;
• від 06.04.2023 у справі № 761/7070/23.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

1 Attachment

--
З повагою

Національне агентство України з питань виявлення,
розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів