Щодо земельних ділянок.

До цього запиту є юридичний коментар. Перейти до коментаря

Володимир Білоус

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи): у графічному вигляді з позначенням ділянок:

- інформацію про наявність земель державної та/або комунальної власності, які ще не надані у користування та можуть бути використані та передані безоплатно у приватну власність (згідно зі ст.121 Земельного Кодексу України, громадяни України мають право на безоплатне передання їм земельних ділянок, з фондів державної та комунальної власності): - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в містах - не більше 0,10 гектара; - для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара та для будівництва індивідуальних гаражів до 0,01 га в місті Києві.

З повагою,

Володимир Білоус

Київська міська рада

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Департамент земельних ресурсів,

1 Attachment

Юридичний коментар

Коментує Тетяна Олексіюк, експертка з доступу до інформації

У цьому запиті підняте надзвичайно складне питання, на яке, на жаль, наразі немає однозначної відповіді.

Так, дійсно, частина 5 статті 24 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" передбачає, що уповноважені органи з питань містобудування та архітектури і центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, забезпечують відкритість, доступність та повноту інформації про наявність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, не наданих у користування, що можуть бути використані під забудову, про наявність обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в містобудівному і державному земельному кадастрах. До моменту внесення відповідної інформації до містобудівного та державного земельного кадастрів виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації або відповідний місцевий орган виконавчої влади зобов’язані надавати за запитами фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність земельних ділянок, що можуть бути використані під забудову.

Тобто, відповідно до цього закону така інформація має безсумнівно надаватися у відповідь на запит. Але є проблема - така інформація не створена радою. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову . № 476 від 5 червня 2019 р Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/476-2019-%D0%BF Цей Порядок встановлює у пункті 3 що державна інвентаризація земель проводиться шляхом формування земельних ділянок незалежно від форми власності, визначення їх угідь та у разі потреби віднесення таких земельних ділянок до певних категорій для інформаційного наповнення Державного земельного кадастру. Далі у пункті 8 Порядку зазначено: "Підставою для проведення інвентаризації земель є рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування щодо виконання відповідних робіт, договори, укладені між юридичними чи фізичними особами (землевласниками і землекористувачами) та розробниками технічної документації (далі - виконавці), судові рішення.
Підставою для проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення є:
для земель державної власності - рішення органу виконавчої влади, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою;
в інших випадках - рішення сільської, селищної, міської ради, на території якої розташований масив."

Таким чином інформація про наявність вільних земельних ділянок з'явиться тільки тоді, коли відповідна рада проведе інвентаризацію масиву земель, які до неї відносяться. Проте ніде в Постанові не зазначено, що рада ЗОБОВ'ЯЗАНА провести інвентаризацію і в які терміни. Отже, відповідно (з точки зору Закону про доступ) не спрацьовує правило, що розпорядник повинен надати інформацію, яку він створив (отримав) або зобов'язаний був створити (отримати).

Так КМДА і надає відповідь, що зазначена інформація буде створена в майбутньому, а наразі не існує і, разом з цим, немає обов'язку її створювати. На мою думку шляхи вирішення цієї проблеми варто шукати через звернення громадян та інші інструменти громадського впливу на органи місцевого самоврядування, такі як громадські ради наприклад.