Стягення за порушення ЗУ про доступ до публічної інформації

До цього запиту є юридичний коментар. Перейти до коментаря

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Прошу надати насупну інформацію:

1. Надати поіменний перелік керівників суб’єктів господарювання державної і комунальної власності, на яких накладений штраф за невиконання (або несвоєчасне виконання) Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» в частині обов'язкової публікації даних про укладені договори.
Інформацію прошу подати у електронному виляді за весь період дії вказаного Закону.

2. Надати суму штрафів, стагнутих до державного бюджету за вказаними в п.1 порушеннями за весь період дії Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» в частині обов'язкової публікації даних про укладені договори

Довідково:
До суб’єктів господарювання державної і комунальної власності віднесені підприємства утворені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, у тому числі:

- державні, казенні, комунальні підприємства, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їхні дочірні підприємства,
- підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків,
- об’єднання таких підприємств.

З повагою,

Кирил

Алєксахіна Яна Григорівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment

Доброго дня, пані Яно!

Відповідно до пункту 81 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини можуть складати протоколи про адміністративні правопорушення, зокрема за статтею 212/3 (порушення права на інформацію та права на звернення), а також складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 212/3 КУпАП.

Таким чином секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини є розпорядником інформації, яку я запитував.
Прошу підготувати та надати запитувану інформацію за вказаний період. а саме:

1. Надати перелік керівників суб’єктів господарювання державної і комунальної власності, на яких накладений штраф за невиконання (або несвоєчасне виконання) Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» в частині обов'язкової публікації даних про укладені договори. Інформацію прошу подати у електронному виляді за весь період дії вказаного Закону та порталу https://spending.gov.ua/

2. Надати суму штрафів, накладених та стягнутих до державного бюджету за вказаними в п.1 порушеннями за весь період дії Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» в частині обов'язкової публікації даних про укладені договори

З повагою,

Кирил

Юридичний коментар

Коментує Тетяна Олексіюк, експертка з доступу до інформації

Направляючи запит на доступ до публічної інформації слід завжди пам’ятати про те, що запитувана інформація має відповідати критеріям «готова і доступна». Відповідь цього розпорядника може бути визнана правомірною з огляду на наведене нижче.

Дійсно, в межах своїх повноважень уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини складають протоколи про адміністративні правопорушення, зокрема за статтею 212-3 КУПАП. Проте, самі по собі ці протоколи не є документом, на підставі якого накладається штраф на посадових осіб, відповідальних за доступ до публічної інформації, в тому числі, за невиконання вимог Закону України "Про використання публічних коштів". Складені представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини протоколи направляються на розгляд суду, який встановлює факт скоєння правопорушення та накладає адміністративне стягнення. Недосконала процедура притягнення до адміністративної відповідальності (в тому числі щодо доступу до публічної інформації) часто призводить до того, що рішення судів приймаються після завершення тримісячного терміну, передбаченого КУПАП для притягнення до адміністративної відповідальності. Тоді суди не накладають штрафи (чи будь-які інші стягнення), навіть якщо факт скоєння адміністративного правопорушення доведено.

Таким чином, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини є розпорядником інформації лише про кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення у сфері доступу до інформації, проте не створює документ, який містить поіменний перелік керівників суб’єктів господарювання державної і комунальної власності, на яких фактично накладений штраф, так само як і не володіє інформацією про загальну суму штрафів, накладених та стягнутих до державного бюджету за порушення в частині обов'язкової публікації даних про укладені договори.

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду №10 від 26 вересня 2016 року в пункті першому зазначає «визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях та знаходилась у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. Не є інформаційним запитом звернення, для відповіді на яке необхідно створити інформацію, крім випадків, коли розпорядник інформації не володіє запитуваною інформацією, але зобов'язаний нею володіти (пункт 1 частини першої статті 22 Закону № 2939-VI).» До сфери повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини не відноситься збір статистичної інформації про суми штрафів, накладених та стягнутих до державного бюджету, та про ПІБ посадових осіб, на яких було накладено штраф.

Щодо того, як запитувачеві знайти інформацію, котра його цікавить, то стосовно штрафів можна скористатися пошуком серед статистичної інформації http://ukrstat.gov.ua/metaopus/2018/1_08_00_01_2018.htm "Додержання вимог адміністративного законодавства" та зібрати інформацію з Єдиного реєстру судових рішень. Щодо пошуку ПІБ керівників суб’єктів господарювання державної і комунальної власності, на яких накладений штраф, то збір інформації про таких осіб скоріше за все відбувається органами, уповноваженими на реалізацію законодавства про боротьбу з корупцією. Перелік встановлених Законом України "Про запобігання корупції" вимог, заборон та обмежень стосується в тому числі і доступу до інформації, як це передбачено в статті 60 Законом України "Про запобігання корупції".