Законопроект 7114

Від Сергія Олександровича Литви
смт. Краснопілля Сумської області
вул. Белгородська 16

Запит на інформацію
В порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та ст. 34, 40 Конституції
України кожному гарантовано право на доступ до публічної інформації.
За п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до
публічної інформації гарантується обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати
інформацію, крім випадків, передбачених законом.
В той час, як за визначенням ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких
носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних
повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених
цим Законом.
Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
Інформація на запит надається безкоштовно.
При цьому, розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються суб'єкти владних
повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування,
органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські
функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання. (ст. 14 Закону
України «Про доступ до публічної інформації»).
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до
інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
Враховуючи викладене на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до
публічної інформації», ст. 34, 40 Конституції України,

1. Надати належним чином засвідчену копію документу про подання на голосування до Верховної Ради України законопроекту з реєстраційним номером 7114 у lX скликанні від 24.02.2022р.

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

1 Attachment