ЦЕДЕМ: Як розраховується судовий збір у справах з доступу

1 Лютого 2017 13:56

Новелою у 2017-му році є те, що розрахунок судового збору у всіх справах обчислюється відповідно до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду. Такі зміни було внесено до статті 4 Закону «Про судовий збір». Зазначимо, що раніше такий розрахунок здійснювався відповідно до розміру мінімальної заробітної плати.

Згідно з статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з 1 січня 2017 року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1600 гривень.

А тому, у 2017 р. сума судового збору для справ з оскарження дій розпорядників (у більшості випадків в таких справах заявляються вимоги немайнового характеру) становитиме:

Як обчислюють судовий збір?

Якщо у позові немає вимоги відшкодувати матеріальну чи моральну шкоду, завдану діями розпорядника, то позов є позовом немайнового характеру. Тому, сума судового збору буде розраховуватись за такими критеріями:

1. Залежно від того позивач є фізичною чи юридичною особою

2. Скільки немайнових вимог вказано у позові.

Відповідно до того позивачем є фізична чи юридична особа встановлюється розмір ставки судового збору. Від ставки залежно від розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, встановленого законом про державний бюджет на 1 січня календарного року (станом на 1 січня 2017 р. –  1 600,00 грн.), вираховується сума судового збору за одну немайнову вимогу.

Законодавством передбачені випадки, коли позивачі звільняються від сплати судового збору. Тому, перед тим як сплачувати кошти варто перевірити чи не підпадаєте Ви під дію статті 5 Закону України «Про судовий збір» (до таких осіб відносяться інваліди I та II груп та ін.).

Варто пам’ятати, що суд може звільнити від сплати судового збору тільки тоді, коли позивач сам про це попросить, тобто подасть відповідне клопотання. Таке клопотання варто включити до тексту позовної заяви.

Загальна сума судового збору розраховується залежно від кількості вимог у позові. Вимогою у позові є те, що Ви просите суд зробити. Наприклад, зобов’язати відповідача надати запитувану інформацію чи зобов’язати відповідача опублікувати інформацію на офіційному веб-сайті.

На замітку позивача! Вимога визнати дії розпорядника інформації (відмова у наданні інформації, надання неповної інформації тощо) незаконними і вимога зобов’язати розпорядника вчинити певні дії (надати запитувану інформацію, опублікувати інформацію на сайті, скасувати акт, який суперечить Закону «Про доступ до публічної інформації» тощо) є по суті однією немайнової вимогою. Тобто, якщо поряд з вимогою про визнання протиправною відмовою заявляється вимога надати інформацію, то судовий збір сплачується лише як за одну немайнову вимогу.

2.    Якщо запитувач заявляє у позові вимоги відшкодувати матеріальну чи моральну шкоду, завдану діями розпорядника, то такий позов буде вважатись позовом майнового характеру.

 

 

Скільки вимог у позові?

Часто, подавши позов, позивач отримує ухвалу про залишення позовної заяви без руху. Цією ухвалою йому надається строк для усунення недоліків: суд вимагає доплатити судовий збір, оскільки, на його думку, у позові заявлено кілька вимог.

Перш ніж доплачувати варто все таки з’ясувати скільки вимог заявлено у позові. З цього приводу Пленум Вищого адміністративного суду України у своїй Постанові «Про судову практику застосування адміністративними судами окремих положень Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір» у редакції Закону України від 22 травня 2015 року 484-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» № 2 від 05 лютого 2016 року (далі – Постанова) роз’яснив, що прохання у позові визнати протиправним акт розпорядника інформації та зобов’язати його надати інформацію на запит є однією немайновою вимогою, а тому за подання таких позовних вимог не потрібно сплачувати судовий збір у подвійному розмірі

Отже, можемо зазначити, що вимога визнати дії розпорядника інформації (відмова у наданні інформації, надання неповної інформації тощо) незаконними і вимога зобов’язати розпорядника вчинити певні дії (надати запитувану інформацію, опублікувати інформацію на сайті, скасувати акт, який суперечить Закону «Про доступ до публічної інформації» тощо) є по суті однією немайнової вимогою. Тобто, якщо поряд з вимогою про визнання протиправною відмовою заявляється вимога надати інформацію, то судовий збір сплачується лише як за одну немайнову вимогу.

У такому випадку, радимо надати суду заяву про усунення недоліків позовної заяви, в якій послатись на відповідне роз’яснення Пленуму ВАСУ. Наводимо нижче аргументацію ЦЕДЕМ, за якою суд погодився відкрити провадження.

«Закон України «Про судовий збір» у частині третій статті 6 дійсно встановлює, що у разі коли в позовній заяві об’єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Проте при з’ясуванні кількості вимог у позові слід врахувати особливість обрахунку таких вимог.

Так, у Постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про судову практику застосування адміністративними судами окремих положень Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір» у редакції Закону України від 22 травня 2015 року 484-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» № 2 від 05 лютого 2016 року (далі – Постанова) роз’яснено, що прохання у позові визнати протиправним акт розпорядника інформації та зобов’язати його надати інформацію на запит є однією немайновою вимогою, а тому за подання таких позовних вимог не потрібно сплачувати судовий збір у подвійному розмірі.

У Постанові зазначено що «перевіряючи правильність сплати позивачем судового збору та визначаючи кількість вимог немайнового характеру, звернених до суду, необхідно враховувати, що вимога про визнання протиправними акта, дії чи бездіяльності як передумови для застосування інших способів захисту порушеного права (скасувати або визнати нечинним рішення чи окремі його положення, зобов’язати прийняти рішення, вчинити дії чи утриматися від їх вчинення тощо) як наслідків протиправності акта, дій чи бездіяльності є однією вимогою».

Звертаю увагу суду, у своїй позовній заяві Позивач просив:

·  Визнати протиправним ненадання _________інформації на запит №___ від _________

·  Зобов’язати _________ надати повну інформацію на зазначений запит, а саме: _________

Таким чином, можна зробити висновок, що прохання визнати дії розпорядника інформації (Відповідача) протиправними та зобов’язати розпорядника надати інформацію відповідно до Постанови є однією немайновою вимогою.

Отже, згідно з законодавством Позивач повинен сплатити судовий збір у розмірі, передбаченому за подання до суду позовної заяви, у якій заявлено одну немайнову вимогу (принагідно зазначу, що мною було надано суду першої інстанції оригінал квитанції ________, що є доказом сплати Позивачем судового збору у розмірі _________ грн. та знаходиться у матеріалах справи).

На підставі викладеного вище, керуючись статтями 107-108 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПРОШУ СУД:

1)  Прийняти до розгляду позовну заяву про визнання дій розпорядника протиправними та зобов’язання вчинити певні дії та відкрити провадження у справі № _____»

 

Проте, якщо у позові все таки заявлено кілька вимог (наприклад, вимоги надати інформацію на кілька різних запитів, або вимоги надати інформацію на запит та відкрити доступ до засідання місцевої ради тощо) радимо доплатити судовий збір, адже в протилежному випадку, суд поверне Вам позов і не буде розглядати справу.

Оригінал: Судовий збір у справах з доступу до публічної інформації: новели 2017-го