366ВизнанняДійсними

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
Міністерство юстиції (МЮ)
вул. Архітектора Городецького, буд. 13, м. Київ, 01001, е-mail: [email address]

звертається: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ВХК 454298, видане 19.08.22 ТСЦ 546
21005, м. Вінниця, житло (квартира) з присвоєною адресою

366ВизнанняДійсними

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом (найпоширенішим в практиці), відповідним приписам ст.ст.1.12), 1.13) закону України “Про електронні довірчі послуги”, шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме мого власноручного підпису, виконаного особисто мною машинописним способом, у вигляді мого власного прізвища та ініціалів такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці з присвоєною адресою, яка є моєю конфіденційною інформацією.
Цей лист містить запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить заяви, включно про вчинення дій та на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
За приписами права, наскільки мені відомо, речові права на нерухоме майно, що виникли до 1 січня 2013 року, ВИЗНАЮТЬСЯ ДІЙСНИМИ без їх державної реєстрації за законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», якщо на момент виникнення таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов’язкової реєстрації, і будь-які дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення речових прав на таке нерухоме майно можуть вчинятися без державної реєстрації цих прав.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації та захисту моїх прав людини, мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), забезпечує реалізацію моїх конституційних прав, свобод і обов'язків; необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Якими приписами права передбачено, що речові права на нерухоме майно, які виникли до 1 січня 2013 року, ВИЗНАЮТЬСЯ ДІЙСНИМИ без їх державної реєстрації за законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», якщо на момент виникнення таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов’язкової реєстрації?
1.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
2. Якими приписами права передбачено, що будь-які дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно, вказане вище в п.1 цього листа, можуть вчинятися без державної реєстрації цих прав?
2.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
3. Чи передбачена як ОБОВ’ЯЗКОВА державна реєстрація, за законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ВИЗНАНИХ ДІЙСНИМИ речових прав на нерухоме майно, які виникли до 1 січня 2013 року, якщо на момент виникнення таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов’язкової реєстрації?
3.1. Якими приписами права врегульоване це питання?
3.2. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
4. Яким чином та в який спосіб ВИЗНАЮТЬСЯ ДІЙСНИМИ, в першу чергу державою, іншими особами, речові права людини на її нерухоме майно, які виникли до 1 січня 2013 року, якщо на момент виникнення таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов’язкової реєстрації?
4.1. Якими приписами права врегульоване це питання?
4.2. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
5. На підставі яких ДОКУМЕНТІВ ВИЗНАЮТЬСЯ ДІЙСНИМИ, в першу чергу державою, іншими особами, речові права людини на її нерухоме майно, які виникли до 1 січня 2013 року, якщо на момент виникнення таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов’язкової реєстрації?
5.1. Якими приписами права врегульоване це питання?
5.2. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
6. Які ДОКУМЕНТИ надаються людині про ВИЗНАННЯ ДІЙСНИМИ речових прав на її нерухоме майно, які виникли до 1 січня 2013 року, якщо на момент виникнення таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов’язкової реєстрації?
6.1. Якими приписами права врегульоване це питання?
6.2. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
6.3. Які органи влади і в якому порядку надають людині ДОКУМЕНТИ про ВИЗНАННЯ ДІЙСНИМИ речових прав на її нерухоме майно, які виникли до 1 січня 2013 року, якщо на момент виникнення таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов’язкової реєстрації?
6.4. Якими приписами права врегульоване це питання?
6.5. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
7. За якими ДОКУМЕНТАМИ власник ВИЗНАНИХ ДІЙСНИМИ речових прав на його нерухоме майно, які виникли до 1 січня 2013 року, якщо на момент виникнення таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов’язкової реєстрації, може вчиняти такі дії щодо вказаного майна:
а) отримати адресу такого майна;
б) зареєструвати місце проживання в ньому – власне та родини;
в) відчужити?
7.1. Якими приписами права врегульоване це питання?
7.2. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
8. Чи існували в Україні в період з 1988 по 2003 роки закони, що передбачали обов’язкову реєстрацію речових прав на нерухоме майно?
8.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
9. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
10. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
6. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу надавати відповіді та запитану інформацію ОКРЕМО на кожний один запит (заяву) цього листа та вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається КОЖНА ОКРЕМА відповідь та інформація.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Порядок засвідчення копій документів визначений Національним стандартом України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2020).
Відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів:
- слів «Згідно з оригіналом» (без лапок),
- найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища,
- дати засвідчення копії.
У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) юридичної особи або печатки «Для копій».
Приклад:
Згідно з оригіналом
Менеджер із персоналу Особистий підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
Дата Відбиток печатки
Відмітку про засвідчення копії документа проставляють нижче реквізиту «Підпис» на лицьовому боці останнього аркуша копії документа.
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Різні документи, які не складають єдиного цілісного документу, між собою не зшиваються.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) – сканованих копіях документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), належно засвідчених відповідно до приписів пункту 5.26 ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
04.12.23
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Міністерство юстиції України

04-12-2023 10:16, Щербата Наталя Михайлівна написав:

показати цитоване

Зареєстровано 04.12.2023 за № ПІ-Щ-6218.
--
З повагою, відділ інформаційно-довідкового забезпечення Управління
забезпечення та документообігу Міністерства юстиції України.

Міністерство юстиції України

3 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]

Міністерство юстиції України

2 Attachments

8544/30/-23 : 12.12.2023

:

ϳ: ..

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Милка Наталія Миколаївна,

1 Attachment

,
в ղ
̲Ͳ , в

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Міністерство юстиції України

2 AttachmentsУВАГА!!! Електронна адреса [1][email address] є технологічною і
використовується системою електронного документообігу ДМС виключно для
автоматичної розсилки відповідей. Відповідати на листи, що надходять  з
цієї адреси, не потрібно.

У разі необхідності свої листи надсилайте на адреси:

- [2][email address] – для звернень громадян;

- [3][email address] – для кореспонденції організацій;

- [4][email address] - для кореспонденції органів судової влади.

  

Цей електронний документ створено в системі електронного документообігу
ДМС з використанням електронного цифрового підпису та відповідно до вимог
статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний
документообіг» ([5]http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15) та Закону
України «Про електронні довірчі послуги»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155...) є оригіналом.

Відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» юридична сила електронного документа не може
бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

Відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» перевірка цілісності електронного документа
може проводитися шляхом перевірки електронного цифрового підпису.

При необхідності Ви можете здійснити перевірку електронного документа,
скориставшись он-лайн сервісом Акредитованого центру сертифікації ключів
органів юстиції України ([6]https://ca.informjust.ua/verify).

Для цього необхідно:

1. Розархівувати файли з архіву, який долучено до електронного листа (в
архіві знаходиться файл з розширенням pdf (безпосередньо електронний
документ) та з розширенням p7s (файл електронного цифрового підпису)).

2. Відкрити он-лайн сервіс перевірки ЕЦП (https://ca.diia.gov.ua/verify
або https://czo.gov.ua/verify) .

3. Виділити одночасно два файли (один з розширенням pdf та другий з
розширенням p7s) та перетягнути їх мишкою у попередньо відкрите вікно
он-лайн сервісу перевірки ЕЦП.

4. Після проведення перевірки у вікні он-лайн сервісу буде відображено її
результати. У разі вдалої перевірки інформація про результати
відображається на зеленому фоні.

 

 

Державна міграційна служба України

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15
6. https://ca.informjust.ua/verify